Protokoll

Här lägger vi kontinuerligt upp DFRI:s mötesprotokoll. Våra styrelsemöten är vanligtvis öppna för föreningens medlemmar.

Undersidor