Årsmöte DFRI 2012Årsmöte DFRI 2012

Årsmöte DFRI, Föreningen för digitala fri- och rättigheter, Stockholm, 2011-03-16

Protkoll

 1. Mötet öppnades
 2. Mötets behörighet fastställdes.
 3. Mötets röstlängd fastställdes.
 4. Sofia Lord valdes till mötets ordförande.
 5. Hanna Larsson valdes till mötets sekreterare.
 6. Till justerare valdes Linda Sandberg och Johan Lundberg.
 7. Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2011 till handlingarna.
 8. Mötet beslutade att lägga 2011 års ekonomiska berättelse till handlingarna.
 9. DFRI har ingen revisor för 2011 som kunde presentera årsberättelsen.
 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.
 11. Verksamhetsplanen presenterades. DFRI ska ägna sig åt det Tor- och onionprojekt som TU-stiftelsen bidragit med 100 000 kronor till. Verksamhetsplanen godkändes med följande tillägg: DFRI ska verka för att ge medlemmarna en plattform för att samarbeta kring projekt som ligger i linje med föreningens mål.
 12. Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2012 blir densamma som för 2011. Budgeten för år 2012 och 2013 godkändes med följande ändringar:
  3000 kronor från 2012 års budget förs över till en Övrigt post för budgeten 2013. Pengarna ska användas till mindre utgifter, till exempel tryck av klistermärken.
  Utgiften för bandbredd år 2012 ökas med 7500 kronor, och utgiften för hårdvara minskas med 15 000 kronor. Mellanskillnaden, 7500 kronor, förs över till 2013 års budget.
 13. Mötet valde sittande styrelse. Styrelsen utökades med Andreas Jonsson som ny ledamot.
 14. Emil Isberg valdes till revisor för 2012.
 15. Erik Nihlén utsågs till medlem i valberedningen 2013.
 16. Inga motioner har inkommit.
 17. Inga övriga frågor.
 18. Mötet avslutades.

Sofia Lord, Ordförande

Hanna Larsson, Sekreterare

Linda Sandberg, Justerare

Johan Lundberg, JusterareStockholm, 2012-03-16

Protkoll

  • Mötet öppnades
  • Mötets behörighet fastställdes.
  • Mötets röstlängd fastställdes.
  • Sofia Lord valdes till mötets ordförande.
  • Hanna Larsson valdes till mötets sekreterare.
  • Till justerare valdes Linda Sandberg och Johan Lundberg.
  • Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2011 till handlingarna.
  • Mötet beslutade att lägga 2011 års ekonomiska berättelse till handlingarna.
  • DFRI har ingen revisor för 2011 som kunde presentera årsberättelsen.
  • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2011.
  • Verksamhetsplanen presenterades. DFRI ska ägna sig åt det Tor- och onionprojekt som TU-stiftelsen bidragit med 100 000 kronor till. Verksamhetsplanen godkändes med följande tillägg: DFRI ska verka för att ge medlemmarna en plattform för att samarbeta kring projekt som ligger i linje med föreningens mål.
  • Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2012 blir densamma som för 2011. Budgeten för år 2012 och 2013 godkändes med följande ändringar:
   3000 kronor från 2012 års budget förs över till en Övrigt post för budgeten 2013. Pengarna ska användas till mindre utgifter, till exempel tryck av klistermärken.
   Utgiften för bandbredd år 2012 ökas med 7500 kronor, och utgiften för hårdvara minskas med 15 000 kronor. Mellanskillnaden, 7500 kronor, förs över till 2013 års budget.
  • Mötet valde sittande styrelse. Styrelsen utökades med Andreas Jonsson som ny ledamot.
  • Emil Isberg valdes till revisor för 2012.
  • Erik Nihlén utsågs till medlem i valberedningen 2013.
  • Inga motioner har inkommit.
  • Inga övriga frågor.
  • Mötet avslutades.

Sofia Lord, Ordförande

Hanna Larsson, Sekreterare

Linda Sandberg, Justerare

Johan Lundberg, Justerare