Styrelsemöte #6 2022-05-17

Plats: Online

Närvarande:

1. Mötets öppnande

20:03

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias Axell valdes till möstesordförande och Fredrik Söderblom till mötessekreterare

3. Rapport från sysadmingruppen

4. Status på ekonomin och medlemshantering

5. Kan DFRI bli en formell e-legitimationsutfärdare ansluten till Sweden Connect?

Elias berättar om pågående diskussion i eleg-projektet: https://lists.dfri.se/eleg-projekt/msg00065.html

6. DFRI vid avslutningskonferens vid Smart Citiesprojektet på Linköpings Universitet

https://liu.se/en/article/the-sustainability-means-inclusivity-closing-festival

Mattias frågar projektledare

7. Medlemsaktivitet i juni

E-legitimationsgruppen bokade preliminärt ett evenemang 2022-06-20 kl. 12:00-13:00 och har fritt fram att bestämma nytt datum och kommunicera om detta.

8. Svara fra.europa.eu inom EU om medlemskap

Frågan bordläggs till nästa möte

9. Övriga frågor

Inköp av Stickers. Godkänt och medlem köper in inför konferens.

10. Nästa möte

Tisdag 2022-06-21 17:00

11. Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:47