[:sv]Styrelsemöte #8 2017[:]

[:sv]Datum: 2017-12-14
Plats: Stockholm

Närvarande: Patrik, Gitta, Linus, Peter + en medlem

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl 18.10.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Gitta väljs till ordförande och Patrik till sekreterare.

3. Ekonomisk läge. Medlemsantal.

74 medlemmar (har minskat något), vi har pengar på kontot så vi klarar oss i minst två år.

4. DFRI-klistermärken. 

Gitta har beställt 100 klistermärken som ser väldigt bra ut. Gitta beställer 500 till, och tittar på någon typ av skydd att sätta för kamera (klisterlapp, eller en annan variant).

5. Årsmötet

Årsmötet hålls 2018-02-11. Vi diskuterade formen får årsmötet, med eventuellt inbjudna talare. Linus kollar med lokal. Kallelse till årsmötet behöver skickas ut senast 2018-01-14, men vi ska försöka få ut den en vecka tidigare. Motionerna måste publiceras senast 2018-01-28.

Vi planerar att försöka få med presentationer någon vänförening före årsmötet, och sedan köra igång årsmötet kl 14.

6. Nästa Styrelsemöte

23 januari kl 18.00 i Stockholm. Gitta ansvarar för det mötet.

7. Övriga frågor

Diskussion kring remisser, och hur och vilka remisser vi vill besvara.

Diskussion om Tor på Raspberry Pi-projektet.

8. Mötet avslutas

Avslutat 18.20.[:]