Om DFRI

DFRI är en ideell och partipolitiskt obunden förening som verkar för främjandet av digitala rättigheter. Vårt mål är ett samhälle med så lite övervakning, spårning och avlyssning som möjligt. Vi värnar om yttrandefrihet, transparens och informationsfrihet, personlig integritet och människors rätt att själva bestämma över sin personliga information och digitala fotspår. Vi motarbetar alla inskränkningar av dessa värderingar.

DFRI är en medlemsdriven förening

Vi fungerar som en plattform för projekt som medlemmarna vill genomföra. Vi arrangerar även seminarier, medverkar på konferenser, deltar i debatter, och försöker påverka politiska beslut. DFRI är även medlem i organisationen European Digital Rights (EDRi).

DFRI:s styrelse

Styrelsen består sedan årsmötet 2017-02-19 av:

  • Malin Crona
  • Peter Michanek, sekreterare
  • Johan Nilsson
  • Linus Nordberg, kassör
  • Linda Sandberg, vice ordförande
  • Patrik Wallström, ordförande
  • Gitta Wilén, suppleant

Du når styrelsen på styrelse@dfri.se. Vårt arbete är helt ideellt. Vi tar alltså inte ut några löner eller andra förmåner från föreningen. Styrelsen träffas en gång i månaden, och mötet är även öppet för medlemmar och andra intresserade.

Vill du vara med?

Bli medlem direkt, engagera dig eller kontakta oss med frågor.