Om DFRI

DFRI är en ideell och partipolitiskt obunden förening som verkar för främjandet av digitala rättigheter. Vårt mål är ett samhälle med så lite övervakning, spårning och avlyssning som möjligt. Vi värnar om yttrandefrihet, transparens och informationsfrihet, personlig integritet och människors rätt att själva bestämma över sin personliga information och digitala fotspår. Vi motarbetar alla inskränkningar av dessa värderingar.

DFRI är en medlemsdriven förening

Vi fungerar som en plattform för projekt som medlemmarna vill genomföra. Vi arrangerar även seminarier, medverkar på konferenser, deltar i debatter, och försöker påverka politiska beslut. DFRI är även medlem i organisationen European Digital Rights (EDRi).

DFRI:s styrelse

Styrelsen består sedan årsmötet 2022-03-26 av:

  • Mattias Axell, ordförande
  • Andreas Bäckström, kassör (invald vid extra årsmöte 2022-11-08)
  • Tobias Pulls, sekreterare
  • Päivi Morell Heinänen, ledamot
  • Börje Ohlman, ledamot
  • Cory Robinson, ledamot
  • Fredrik Söderblom, ledamot
  • Victoria Bull, suppleant (invald vid extra årsmöte 2022-11-08)

Du når styrelsen på styrelse@dfri.se. Vårt arbete är helt ideellt. Vi tar alltså inte ut några löner eller andra förmåner från föreningen. Styrelsen träffas 6-8 gånger per år. Dessa möten är öppna för medlemmar.

Föreningen bildades 2011-03-16 och blev startad 2011-07-28 enlig Skatteverket.

Organisationsnummer registrerat hos Skatteverket är: 802461-0852

Vill du vara med?

Bli medlem direkt, engagera dig eller kontakta oss med frågor.

Formellt

Föreningen bildades 2011-03-16 och blev startad 2011-07-28 enligt Skatteverket.

Organisationsnummer registrerat hos Skatteverket är: 802461-0852

En kommentar till “Om DFRI”

  1. […] Föreningen för Digitala fri och rättigheter DRFI har påbörjar ett översättningsarbete av Cory Doctorows bok Little Brother, och de behöver din hjälp. Ju fler som hjälper till ju snabbare går det.  Boken handlar om ett samhället där USA:s Department of Homeland Security, National Security Agency och andra myndigheter fått fria tyglar att övervaka samhället. Men några ungdomar börjar försvara sig mot övergreppen och tar saken i egna händer. Den är läsvärd. […]