Styrelsemöte #8 2020-10-20 (Inställt)

Datum: 2020-10-20 17:30
Plats: Internet
Närvarande: Johan, Mattias, Peter och två intresserade medlemmar

Eftersom endast tre styrelseledamöter var närvarande så var vi inte beslutsmässiga. Mötet ställdes därför in. Vi hade ändå en informell diskussion om olika projekt och frågor inom föreningens område.

Mattias erbjöd sig att ansvara för nästa möte.