[:sv]Styrelsemöte #7 2018-11-01[:]

[:sv]

Protokoll från DFRI styrelsemöte #7 2018

Datum och tid: 2018-11-01 18.30

Plats: Gärdet, Stockholm

Närvarande: Peter Michanek, Johan Nilsson, Gitta Wilén, Linus Nordberg, Patrik Wallström plus två medlemmar.

Mötets öppnande

Mötet öppnat kl. 18.38.

Val av mötesordförande och mötessekreterare

Ordförande Peter, sekreterare Linus.

Ekonomiskt läge och medlemsantal

Medlemsantal ungefär 70.
Har pengar så vi klarar oss i minst två år med nuvarande utgiftstakt.

Rapport från NOC

NOC omdöpt till Sysadmin-gruppen (SAG).
Vi är nu tre personer i sysadmin-gruppen. Förutom Johan Nilsson och Linus Nordberg är nu Daniel Lublin en del av sysadmin-gruppen som sköter om DFRI:s infrastruktur i form av nät och servrar.
Vi söker ”service admins”, dvs folk som vill ansvara för teknisk drift av enskilda tjänster, som web server och liknande.

Rapport från EDRi

GDPR Today är en periodiskt utkommande nyhetspublikation och informationsportal om GDPR och dess effekter på EU-samhället. Några av EDRi:s medlemsorganisationer turas om att producera den och första numret är nu klart. Peter sprider information om denna.

EDRi:s ”executive director” (VD i ideell organisation) Joe McNamee är på väg ut efter 10 års väl utfört arbete. Ny ED är vald på ett extra årsmöte och på väg in.

Rapport från infrastrukturnätverket

”infra-platform”, en arbetsgrupp inom ”infrastruktur-projektet”, har möten varje vecka som vi ofta deltar i. Där pågår arbete med att utvärdera olika tekniska lösningar för att dela resurser inom nätverk av ideella tjänsteleverantörer som DFRI.

DFRI:s Mejltjänst

Arbetet med finansieringsförslag pågår. Linus har bollen.

Föredrag på Hyper Island

Nu på måndag, 45 minuter, Privacy Lunch & Learn för studenter och personal.
Linus pratar, Gitta och Peter närvarar och hjälper till.

SOU 2018:61 Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel

Ingen närvarande på mötet har tid att arbeta med ett remissvar.

Övriga frågor

Vi har fått vouchers till 35c3 och delat ut dessa till medlemmar.

Närvarande medlem sonderar intresset för att sätta ihop en studiecirkel i digital folkbildning med fokus på internets hälsotillstånd. Mötet ställer sig försiktigt positivt till förslaget.

Nästa styrelsemöte

Måndag 2018-12-03, Patrik är sammankallande.

Mötets avslutande

Mötet avslutat kl. 19.40.[:]