#2 – 20130225

Möte DFRI #2 2013

Styrelsemöte DFRI 2013-02-25

Närvarande: Alexander Rydekull, Hanna Larsson, Johan Nilsson, Linda Sandberg, Linus Nordberg, Patrik Wallström

Vid protokollet: Hanna Larsson

 1. Mötet öppnas
 2. Ekonomiskt läge
  • 27 personer har betalat för 2013.
  • Just nu 72 485 kronor på kontot.
  • Johan har inte fått svar från revisorn än hur han ska kontrollera det som gjorts för 2012.
 3. Uppföljning från föregående möte
  • Pawal ska prata med Måns om hemsida (Pawal). Stryk från uppföljningslistan. Finns inte tid.
  • Sparka igång IPV6 bryggor (Andreas). Ej gjort. Flytta till nästa möte.
  • Lägg upp PayPal texten (Andreas). Ej gjort. Texten finns dock. Flytta till nästa möte.
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan (Linus). Linus skriver klart texten och lägger ut i morgon (26/2).
  • Pawal ska kolla med Telia om vi kan få köra på deras nät. Stryk från uppföljningslistan tills Telia har kommit upp till ytan igen.
  • Gör en enkät och skicka ut på listan – vilka tjänster vill våra medlemmar ha? (Pawal). Ej gjort. Flytta till nästa möte.
  • Word-press för DFRI:s förstasida, men även ha kvar wikin (Andreas). Word-press är installerat. Viss konfiguration återstår.
 4. Årsmötet.
  • Sker på .SE. Vi har en liten budget för mat och dryck.
  • Linda och Alexander hämtar finpizza. Hanna fixar öl och vin till självkostnadspris.
  • Inga motioner har inkommit.
  • Skicka ut en påminnelse och tala om att vi bjuder på pizza och att det finns öl till självkostnadspris, och var vi ska vara.
 5. Hemsidan.

  Det finns en wordpressinstallation och länk till den från admin-sidan. Men det går inte att logga in just nu.

 6. Medlemmar som inte betalat för 2013.

  Nitton medlemmar har inte förlängt medlemskapet. Skicka ut påminnelse snart. Hanna föreslår en snällare text. Fråga också de som inte förlängt medlemskapet varför de inte gjort det.

 7. Hur spendera TU-pengarna?

  Mötet beslutade att DFRI ska köpa in router och dator för 20000. Resten läggs på transit.

 8. EDRI-mötet

  Andreas åker. Budget 3000.

 9. EU-brevet

  Erik vill att vi begär ut dokument om hur det gick till i förra Acta vändan. En motsvarande begäran har gjorts av EDRI tidigare, men inte exakt samma dokument. Styrelsen ställer sig bakom brevet.

 10. JonDonym

  Vill vi stötta JonDonym genom att drifta saker? Georg har frågat. Ingen är absolut för. Vi vill gärna höra mer och kanske diskutera frågan på listan.

 11. Creeper

  Vill vi drifta Creeper? Frågan bordläggs till nästa möte.

 12. Övriga frågor
  • At4AM

   Alexander och Andreas har levererat maillista och arkiv. EU-systemet för att skriva lagtexter. DFRI har hjälpt till.

  • Länka till protokollen i Wikin från Twitter.
 13. Tid och plats för nästa möte

  Bestäms via Doodle.

 14. Val av ordförande för nästa möte

  Johan Nilsson.

 15. Mötet avslutas

Att göra till nästa möte

 • Johan ska prata med DFRI:s revisor. Måste kontrollera vad vi gjort under året. Annars måste stämman godkänna ändå.
 • Hanna ska skriva en snäll text som påminner om medlemsavgifter.
 • Linda kollar med Andreas vem det var som eventuellt kan göra en hemsida.
 • Sparka igång IPV6 bryggor (Andreas)
 • Lägg upp PayPal texten (Andreas)
 • Text om varför DFRI driftar Tor ut på hemsidan 26/2 (Linus och Hanna).
 • Gör en enkät och skicka ut på listan – vilka tjänster vill våra medlemmar ha? (Pawal)
 • Kolla efter lite schyssta wp-teman till hemsidan. (Hanna)
 • Konfigurera hemsidan och installera ett tema. (Alexander och Andreas)
 • Budgetdiskussion på mail innan årsmötet. Marknadsföringsbudget?
 • Linus skriver till Georg om JonDonym.

Möte DFRI #2 2013

Styrelsemöte DFRI 2013-02-25

Närvarande: Alexander Rydekull, Hanna Larsson, Johan Nilsson, Linda Sandberg, Linus Nordberg, Patrik Wallström

Vid protokollet: Hanna Larsson

 1. Mötet öppnas
 2. Ekonomiskt läge
  • 27 personer har betalat för 2013.
  • Just nu 72 485 kronor på kontot.
  • Johan har inte fått svar från revisorn än hur han ska kontrollera det som gjorts för 2012.
 3. Uppföljning från föregående möte
  • Pawal ska prata med Måns om hemsida (Pawal). Stryk från uppföljningslistan. Finns inte tid.
  • Sparka igång IPV6 bryggor (Andreas). Ej gjort. Flytta till nästa möte.
  • Lägg upp PayPal texten (Andreas). Ej gjort. Texten finns dock. Flytta till nästa möte.
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan (Linus). Linus skriver klart texten och lägger ut i morgon (26/2).
  • Pawal ska kolla med Telia om vi kan få köra på deras nät. Stryk från uppföljningslistan tills Telia har kommit upp till ytan igen.
  • Gör en enkät och skicka ut på listan – vilka tjänster vill våra medlemmar ha? (Pawal). Ej gjort. Flytta till nästa möte.
  • Word-press för DFRI:s förstasida, men även ha kvar wikin (Andreas). Word-press är installerat. Viss konfiguration återstår.
 4. Årsmötet.
  • Sker på .SE. Vi har en liten budget för mat och dryck.
  • Linda och Alexander hämtar finpizza. Hanna fixar öl och vin till självkostnadspris.
  • Inga motioner har inkommit.
  • Skicka ut en påminnelse och tala om att vi bjuder på pizza och att det finns öl till självkostnadspris, och var vi ska vara.
 5. Hemsidan.Det finns en wordpressinstallation och länk till den från admin-sidan. Men det går inte att logga in just nu.
 6. Medlemmar som inte betalat för 2013.Nitton medlemmar har inte förlängt medlemskapet. Skicka ut påminnelse snart. Hanna föreslår en snällare text. Fråga också de som inte förlängt medlemskapet varför de inte gjort det.
 7. Hur spendera TU-pengarna?Mötet beslutade att DFRI ska köpa in router och dator för 20000. Resten läggs på transit.
 8. EDRI-mötetAndreas åker. Budget 3000.
 9. EU-brevetErik vill att vi begär ut dokument om hur det gick till i förra Acta vändan. En motsvarande begäran har gjorts av EDRI tidigare, men inte exakt samma dokument. Styrelsen ställer sig bakom brevet.
 10. JonDonymVill vi stötta JonDonym genom att drifta saker? Georg har frågat. Ingen är absolut för. Vi vill gärna höra mer och kanske diskutera frågan på listan.
 11. CreeperVill vi drifta Creeper? Frågan bordläggs till nästa möte.
 12. Övriga frågor
  • At4AMAlexander och Andreas har levererat maillista och arkiv. EU-systemet för att skriva lagtexter. DFRI har hjälpt till.
  • Länka till protokollen i Wikin från Twitter.
 13. Tid och plats för nästa möteBestäms via Doodle.
 14. Val av ordförande för nästa möteJohan Nilsson.
 15. Mötet avslutas

Att göra till nästa möte

 • Johan ska prata med DFRI:s revisor. Måste kontrollera vad vi gjort under året. Annars måste stämman godkänna ändå.
 • Hanna ska skriva en snäll text som påminner om medlemsavgifter.
 • Linda kollar med Andreas vem det var som eventuellt kan göra en hemsida.
 • Sparka igång IPV6 bryggor (Andreas)
 • Lägg upp PayPal texten (Andreas)
 • Text om varför DFRI driftar Tor ut på hemsidan 26/2 (Linus och Hanna).
 • Gör en enkät och skicka ut på listan – vilka tjänster vill våra medlemmar ha? (Pawal)
 • Kolla efter lite schyssta wp-teman till hemsidan. (Hanna)
 • Konfigurera hemsidan och installera ett tema. (Alexander och Andreas)
 • Budgetdiskussion på mail innan årsmötet. Marknadsföringsbudget?
 • Linus skriver till Georg om JonDonym.