Styrelsemöte #3 2020-03-02

Datum: 2020-03-02 18:00
Plats: Gärdet, Stockholm
Närvarande: Peter, Linus, Johan, Julien, Mattias, Elenor

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat 18:00.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötet väljer Peter till mötesordförande.
Mötet väljer Mattias till mötessekreterare.

3. Ekonomiskt läge och medlemsantal

Föreningen har idag c:a 60 medlemmar.
Föreningen har ekonomi så den klarar sig i minst två år med oförändrad takt.

4. Utåtriktad verksamhet

Uppföljning på genomförda aktiviteter.
– DFRI uttalade sig i Sveriges Radio om hemlig dataavläsning.

Vad är på gång framöver?
– Mattias tar kontakt med möjliga samarbetspartners kring projekt.
– Värmdö kommun har inte svarat på vårt svar om föreläsning under All Digital Week.
– Linus gör ytterligare föreläsning tillsammans med ULUG i Uppsala som följer upp föreläsningen från förra året.

5. Rapport från sysadmingruppen

Inget att rapportera.

6. Styrelsens arbetsformer
Hur ofta ska vi ha styrelsemöten?

– Mötet beslutar att fortsätta ha ett möte en gång i månaden och att prova en annan variant av möte en gång under våren och en gång under hösten. Den formella delen hålls kort och tid lämnas till ett eller flera parallella arbetsmöten.

Har vi rätt poster/titlar i styrelsen?
– Mötet konstaterar att vi är nöjda med nuvarande titlar.

Har vi rätt mejladresser, listor och digitala kanaler?

– Listan – Offentlig med ca 150 prenumeranter.
– Intern – Sluten lista  med extra aktiva medlemmar.
– Mötet beslutar om att sätta upp en sida på Facebook för att nå fler människor kring föreningens frågor. Elenor och Mattias ansvarar för sidan. Sidan ska även innehålla en liten disclaimer om att vi är mer aktiva på andra plattformar samt lägga till länk till Facebooks onion-adress.
Kommunikation skall prioriteras enligt följande ordning:
1. DFRI.se
2. Mastodon (ActivityPub/Fediverse)
3. Twitter
4. Facebook

7. Mötesdatum under 2020

14/4 – 17:30-19:30 – Linus
11/5 – 17:30-19:30 – Johan
8/6 – 17:30-19:30 – Mattias

Mötet beslutar att bestämma resten av årets mötesdatum vid ett tillfälle när fler ur styrelsen är närvarande.

8. EDRi:s årsmöte

Styrelsen undersöker fortfarande möjligheten att skicka en person till EDRi:s årsmöte. Mötet konstaterar att föreningen har råd, vill skicka en person och har godkänt att göra utlägg för att skicka en person att representera DFRI.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

10. Ansvarig för nästa styrelsemöte

Linus 14/4 17:30-19:30

11. Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat 19:35