#6 – 20140818#6 – 20140818

Plats
Tulegatan 11, Stockholm

Närvarande
Patrik Wallström
Linus Nordberg
Linda Sandberg
Andreas Jonsson
Emil Tullstedt
Hanna Larsson
+ 7 medlemmar

Dagordning

1. Val av mötets ordförande
Hanna Larsson

2. Val av mötets sekreterare
Hanna Larsson

3. Ekonomiskt läge
– Antal medlemmar: 71
– Kassa. Räcker i 32 månader med dagens löpande utgifter. 
– Deklarationen för 2013 har lämnats in (i tid).

4. Uppföljning från föregående möte

– Profilkläder. Alexander Rydekull ska ta in offert. Bordlägges till nästa möte.

– Ny TU-ansökan. Hanna har tagit fram ett första förslag. 

– Kvällsfikor för att diskutera aktuella ämnen. Mötet kom fram till att det är bättre med inplanerade diskussioner efter styrelsemötena. Men den som vill ordna fika kan såklart göra det.

– CryptoParty på Handelshögskolan. Linda har pratat med Oscar på Handelshögskolan, som ska återkomma om vilka tider som är tillgängliga. Sedan blir det planeringsmöte. Linda håller i projektet.

– Ska DFRI driva policy-frågor? Ja, men vi måste hitta personer som kan göra det i praktiken. Förra mötets idé att mer aktivt försöka hitta fler jurister har inte lett till något konkret ännu. Föreningen vill gärna ha tips på personer som vill engagera sig i föreningen, driva policyfrågor och tolka lagar.

– DFRI ska hosta listor på myndigheters IP-block. Linus har träffat folk som är intresserade, och satt upp en mailinglista. Pawal har också kontaktat personer. Mediacreeper vill vara med. Uberwach.de har inte svarat än.

– DFRI behöver presentationsmaterial inför Internetdagarna och andra event. Hanna har gjort en brevmall, och jobbar vidare på vektoriserad logga och annat presentationsmaterial.

5. DFRI:s spår på Internetdagarna. DFRI har en cool talare som offentliggörs nästa vecka. Linus och Pawal har jobbat med programmet. 10.30-12.30 blir det paneldiskussion, på eftermiddagen fördjupning i praktiska projekt. Vi behöver mer sponsring för att ta hit folk, samt för presentationsmaterial och trycksaker. Frivilliga som vill hjälpa till sökes, speciellt på dagen. Hör av dig till dfri@dfri.se

6. Ska EDRi anta en policy för intressekonflikter och gåvor? DFRI har en röst i frågan och styrelsen beslutade att vi röstar ja. Policyn är inte klockren i dagsläget; inför nästa EDRi-möte med omröstningar kan vi föreslå en revidering. Joel sköter röstningen i praktiken.

7. Snus vill eventuellt ordna ett seminarium i höst om filtrering på nätet, gärna tillsammans med DFRI. Eftersom det kommer att ske innan Internetdagarna har DFRI:s styrelse svårt att hinna med. Vi ska fundera på saken en vecka. 

8. Övriga frågor
TU-rapporten. Hanna ska lägga upp rapporten om TU-projektet på nätet, göra en bloggpost, och maila ut på Listan.

EDRI-medlemsskapet. EDRI har gjort en allmän undersökning bland medlemsorganisationerna. Linus, Andreas och Joel pratade med dem på telefon, och sa att DFRI vill ha en koppling mot policyvärlden och att vi kan erbjuda EDRI tekniskt kunnande. Deras kommunikation är dock komplicerad, och vi sa att vi vill ha deras nyhetsbrev ”EDRI-gram” i mer kondenserad form. DFRI har även efterfrågat en tydligare policy för EDFRI:s maillistor och att frågor som ställs till medlemsorganisationerna ska vara tydligare riktade. (Är de publika, organisations-interna eller hemliga?)

9. Val av person som sammankallar till nästa möte
Linus

10. Tid och plats för nästa möte
29 september, 18.30-20.00. Plats meddelas senare. Eventuellt extra möte efteråt för att prata om Internetdagarna.

 

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.