Styrelsemöte #7 2021-06-17

Datum: 2021-06-17 19:30

Plats: Online

Närvarande: Mattias, Patrik, Tobias, Elenor, Peter, Siren, Elias

  1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19:35

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande. Elenor valdes till mötessekreterare.

3. Ekonomiskt läge och medlemstal

Ingen uppdatering.

4. Rapport från sysadmingruppen

Domänhantering. Kommer flyttas över till Siren och ekonomidelen av DFRI.

5. DFRI driva fråga om fri/öppen programvara för e-legitimation, BankID?

Potentiella sätt att kommunicera med “BankID” med öppen programvara. För att behålla egen kontroll över mobil, dator och system et.c. 

Diskussion om hur DFRI kan driva frågan och skapa en typ av rörelse eller händelse kring det. 

Ta fram projektförslag. Vad projektet ska kommunicera. För att styrelsen ska kunna ta del av det potentiella projektet. För andra personer att läsa om det. För att söka finansiering.

6. Övriga frågor

Integritetsverkstad 

Mail från EDRi- vad är DFRI’s kompetenser? Styrelsen löser det på lördag.

7. Nästa möte

Styrelsemöten hösten 2021, kl 19:30 följande datum:

18 augusti 

21 september

20 oktober

24 november

2022

12 januari

8. Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:25