[:sv]Styrelsemöte #1 2017[:]

[:sv]Tid: 2017-01-26 18:00
Plats: Götgatan, Stockholm
Närvarande: Linus, Patrik, Linda, Peter + 2 gäster

Val av mötets ordförande

Linda

Val av mötets sekreterare

Patrik

Ekonomisk läge. Medlemsantal.

70 medlemmar, pengarna räcker i minst två år med nuvarande utgifter och budget.

TOT-rapporten

Rapporten är inskickad till TU-stiftelsen. Vi planerar att publicera rapporten på hemsidan så snart som möjligt.

Årsmöte 2017

Årsmötet blir av den 19:e februari i Sunets lokaler i Stockholm. Kallelse till årsmötet gick ut den 21:a januari (i tillräckligt god tid enligt stadgarna) till medlemmarna och den publicerades samtidigt på hemsidan. Det har hittills inte kommit några motioner. Linda tar fram ett utkast till verksamhetsplan.

Hur går vi vidare med Engaging Privacy?

Vi var med och arrangerade Engaging Privacy på Internetdagarna tillsammans med OKFN, ISOC-SE och IIS. DFRI avvaktar till dess att det finns någon aktivitet från projektet Engaging Privacy som drivs av Sics. Denna punkt utgår från dagordningen.

EDRi General Assembly

EDRi:s årsmöte hålls 24-26 mars i Amsterdam. DFRI står för kostnaden för en person att åka dit och delta i mötet. (Boende och transport.)

Göteborgs bibliotek

Det har inte hänt något. Punkten tas bort från agenda. Malin rapporterar om det händer något.

SKL

Det har inte hänt något. Punkten tas bort från agenda. Malin rapporterar om det händer något.

Unconference/mingel/picnic vår 2017

Vi vill bjuda in medlemmar och våra vänorganisationer till ett lite större mingel. Malin föreslår den onsdagen 3:e maj för ett sådant evenemang, kanske på Tekniska Museet. Malin ansvarar för en liten arbetsgrupp för detta.

Cryptoparty STHLM höst 2017

Linda föreslår att vi är på Tekniska Museet i höst, det var lyckat och drog mycket trafik sist. Linda sätter ihop en arbetsgrupp för detta.

Nästa styrelsemöte

Konstituerande styrelsemötet efter årsmötet den 19:e februari.

Öppen diskussion
Övriga frågor, i mån av tid

Styrelsen arbetade fram ett förslag till budget inför årsmötet.

Mötet avslutat 19.30

 [:]

En kommentar till “[:sv]Styrelsemöte #1 2017[:]”