Styrelsemöte #3 2023-04-17 (konstituerande)

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 17 april 2023 19.30 – 20.30

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar: Andreas Bäckström, Börje Ohlman, Cory Robinson, Fredrik Söderblom, Mattias Axell, Päivi Morell Heinänen, Tobias Pulls, Victoria Bull

Övriga närvarande: Alessandro, Cynthia, Peter M, Waldemar

1. Mötets ordförande

Mattias Axell valdes till mötesordförande.

2. Mötets sekreterare

Tobias Pulls valdes till mötessekreterare.

3. Fördelning av poster DFRI:s styrelse 2023-2024

  • Mattias Axell valdes till föreningens ordförande.
  • Andreas Bäckström valdes till föreningens kassör.
  • Tobias valdes till föreningens sekreterare.

4. Firmatecknare

Enligt föreningens stadgar §12 tecknas firman av ordförande och kassör var för sig. Föreningens firma tecknas således av Mattias Axell och Andreas Bäckström.

5. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 2023-04-17 kl. 19.35. Mattias är sammankallande.