#7 – 20130919#7 – 20130919

Agenda DFRI styrelsemöte #7 2013 19/9 @centrala Stockholm,
Tid: 18:30-20.30
Ordförande: Linda
Närvarande: Jonas, Tommy, Björn, Johan, Alexander, Marcus, Annika, Linda, Andreas, Linus, Emil, Hanna, Mikael

 1. Mötet öppnas
  Linda öppnar mötet
 2. Val av sekreterare
  Andreas väljs till sekreterare.
 3. Godkännande av agendan
  Mötet godkänner agendan.
 4. Ekonomiskt läge
  DFRI har nu 53 medlemmar. En donation har även kommit in på 500kr.

  • Pengar från Torservers.net, indiegogo och BBG-pengar
   DFRI mottog 4575kr av dessa, under förutsättningen att DFRI skickar en räkning på bandbreddskostnaden.
  • ”Contracts for reimbursement”
   Torservers.net vill fördela ut pengar till sina partners. DFRI kan ta emot pengar under förutsättning att DFRI skriver under ett kontrakt. DFRI avser att skriva under detta.Johan tar åt sig att följa upp detta.
 5. Uppföljning, tidigare AP:s
  • Uppdatering av styrelsens sammansättning till banken (Johan)
   Det går frammåt men banken har svårt att återkomma. Johan jagar vidare.
  • Sparka igång IPV6 bryggor (Linus)
   Inte mycket nytt har hänt, då vi har haft problem med vår maskin i STO1. Detta är dock åtgärdat av NOC:en och nu återstår bara att IPv6-nätet routas ut dit.
  • Router och dator till en ny site (NOC)
   Inget har hänt sedan tidigare möte.
  • Från årsmötet ”Föreningen ska aktivt söka projektmedel.” (Pawal)
   Pawal är AWOL.Hanna berättar dock om ansökan till internetfonden, och kraven för att ansöka är mycket högre för att genomföra detta. DFRI var ute försent för att söka till hösten. Dock kommer en ny ansökningstid till våren. DFRI avser att göra en ny ansökan till våren. Internetfonden får därför blir en stående punkt.
 6. TU-ansökan (Hanna)
  DFRI avser att söka ytterligare medel från TU-stiftelsen. DFRI bör söka medel för att ta fram, driva, skaffa sig empiriska erfarenhere över hur säker epost kan drivas i stor skala. DFRI bör även söka för möjligheten att fortsätta det tor-projektet som TU redan hjälper till med. Hanna drar i pucken.
 7. DFRI + RassPI (Alex)
  Alex har med sig alla RPI:er och har paketerat dem i fina påsar. Om klienten inte kan UPNP måste portforwardering sättas upp.Alla RPI:er uppdaterar sig automatiskt. RPI:erna är förkonfigurerade att köra tor som relä. För att få en RPI behöver DFRI en emailadress för kontakt. Alexander ska skicka ett mail till listan@ för de som vill ha en RPI.Manualen ska uppdateras för att förtydliga de ev. risker med blockering av folk som blockar all tor, inte bara exists.En RPI kan skicka och ta emot ca 5Mbit/s.
 8. Policy mailtjänst/AUP (Linus/Andreas)
  – VI behöver veta mer om vad vi behöver göra och inte göra. (Emil kollar lite)
  – andreas kollar med lite folk
  – Tommy kollar med TDC & Bahnhof
  – Linus drar ut ett mail till NOC + intresserade för vidare diskussion, för att sedan gå vidare till listan@. Mikael + Tommy + Noc initiellt.
 9. CryptoParty (Linda)
  Linda har haft ett initiellt möte med sparvnästet. Båda anser att behovet av kunskap ökat efter NSA-skandalen. Det största problemet nu är att hitta en lokal. Krvaen är att lokalen ska vara stor nog  att ta emot tillräckligt med folk, samt tillhandahålla internet.Linda ska fråga runt. Tips mottages tacksamt, maila till cryptoparty at lists.dfri.se.
 10. Övrigt
  – Snowden och Sacharovprize
  Snowden är nominerad. Det kräver dock att fortsatta påtryckningar utövas mot EU-mep:ar. Anser mötet att DFRI ska göra detta? Mötet är positivt, och Emil drar vidare i pucken, och ser vad som är möjligt at göra.
 11. Nästa möte
  Nästa möte är den 17:e oktober, kl 18:30. Linda kallar till möte.
 12. Mötet avslutas

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.