Styrelsemöte #7 2020-09-22

Datum: 2020-09-22 17:30
Plats: Internet
Närvarande: Julien, Peter,

1. Mötets öppnande

X öppnade mötet klockan TT:MM.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötet valde Y som mötesordförande och Z till mötessekreterare.

3. Utåtriktad verksamhet

3.1 MyDataDoneRight
3.2 Dialogmöte med Statens Medieråd
3.3 Europeiska Läkemedelsmyndigheten
3.4 Deltagande i möte om Upphovsrättsdirektivet
3.5 Vinnova och Postkodstiftelsen

4. Rapport från sysadmingruppen

5. Mejlinglistan

6. Namnbyte

7. Övriga frågor

8. Ansvarig för nästa styrelsemöte

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades TT:MM.