#6 – 20130821

Agenda DFRI styrelsemöte #5 2013 21/8 @centrala Stockholm,
Tid: 18:00
Närvarande: Rom, pawal, andreas, linus, hanna, joel, linda, emil, mikael, alex, johan

 1. Mötet öppnas
  Patrik öppnar mötet.
 2. Val av sekreterare
  Andreas väljs till sekreterare
 3. Godkännande av agendan
  Agendan godkänns
 4. Ekonomiskt läge
  49 medlemmar. 4st fler än tidigare möte. Vi har även en ny månadsdonation. 100kr/mån. Nuvarande underskott är på 1100kr/mån
 5. Uppföljning, tidigare AP:s
  • Uppdatering av styrelsens sammansättning till banken (Johan)
   Johan och hanna ska till banken men har inte ordnat ett möte.
  • Sparka igång IPV6 bryggor (Linus)
   Maskinen är ft. död, NOC:en har planer på hur man får igång den.
  • Router och dator till en ny site (NOC)
   Inget har hänt under sommaren.
  • Från årsmötet ”Föreningen ska aktivt söka projektmedel.” (Pawal)
   Internetfonden har öppnat. Pawal föreslår att föreningen söker pengar för att implementera säker e-post.Styrelsen avser att söka pengar för detta ändamål. Hanna tar på sig att driva den här punkten. Senaste ansökningsdatum 11 september.Ytterligare idéer ska skickas till listan asap. Pawal drar ut ett påminnelsemail om cryptoparty.
  • 255 brygger i 10 veckor (Johan)
   Detta kommer med i TU-rapporten. Punkten stängs.
 6. PTS-knappen (andreas)
  Inget har hänt.
 7. Medlemstillgång till hemsidan (alex)
  Alex mailar ut till listan.
 8. DFRI + AT4AM (alex)
  Inga nyheter. DFRI driver en öppen at4am, den har dock inte så mycket aktivitet för nuvarande.
 9. DFRI + RassPI (alex)
  Alex har ordnat klart med installationen. Det som är kvar att skriva villkor och dokumentation. Därefter ska vi eftersöka deltagare i projektet. Alex fortsätter att driva men behöver hjälp med dokumentation. Andreas och Hanna hjälper till.
 10. Hur ska vi hantera abuse-mail? (Linus)
  Linus föreslår att vi slutar särbehandla automatgenererade mail och fortsätter med tidigare policy. Linus skriver ett förslag på en policy för abuse-hantering. Andreas tar kontakt med Anna för att höra om hon har några idéer.Förslaget är även att sluta automatsvara på automatgenererade mail. Johan menar att dessa aktörer går på upstream om dessa inte besvaras. DFRI avser att stänga automatsvar, alex har redan fixar detta. Linus formulerar den tidigare muntliga abuse-policyn, publicerar detta på dfri:s webb.
 11. Slutrapport, TU-stiftelsen (andreas)
  Andreas är sammanhållande, mailar och tjatar. Hannar hjälper till. Hård deaddline: sista september.

  •  – Ipv6 (linus)
  •  – Statistik (andreas)
  •  – abuse (andreas)
  •  – raspi (alex)
  •  – 255 bryggor i 10 veckor (johan)
  •  – Ekonomi/redovisning (johan)
 12. Flashproxy (linus)
  Inget hänt över sommaren.
 13. Ny leverantör av transit (internettrafik)? (Johan)
  En leverantör har pratat med johan om att sälja bandbredd. Styrelsen avser att inte välja denna leverantör då villkoren ansågs för dåliga.
 14. Driva mailtjänst
  DFRI har påbörjat med det tekniska stödet. En policy måste skrivas för att beskriva exakt vad DFRI tänker göra med den information för mailtjänsten. Linus tar på sig att skriva en policy.Det behövs även en AUP, så att mailtjänsten inte svartlistas pga missbruk. Andreas drar ut en draft på listan@.
 15. Övrigt
  15.1 Cryptoparty II (Linda)
  Linda föreslår 26:e oktober. Linda kommer att sätta ihop en arbetsgrupp. Alex + emil ´mikael + rymdsnigel är lågoddsare.  Det finns flera öppna frågor:

  • Lokal?
  • Medarrangörer?
  • Workshops, schema, talks15.2 – Linus
   Linus tar upp frågan om debattartikel. DFRI avser att skriva under artikeln.
 16. Nästa möte
  Linda sammankallar nästa datum, prel. 19 september, 18:30 – 20:30
 17. Mötet avslutas
 18. PGP-signering (pawal)
  Punkten flyttas till efter mötet.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.