Styrelsemöte #6 2024-05-06

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 6 maj 2024 18:00 – 19:00

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar:

Andreas, Elias, Mattias, Päivi, Tobias

Övriga närvarande:

Alessandro, Hampus

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18:04.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Elias rapporterade. De sista veckorna har många varit borta. Inköpet av servrar är fortfarande på tapeten tillsammans med nya medhjälpare.

Mattias lyfte att det kanske inte är optimalt att intresseanmälningar från Volontärbyrån-frivilliga går via honom. Elias ska titta på om det går att göra så att det går direkt till sysadmingruppen på lämpligt vis.

4. Ekonomi

Andreas rapporterade. Lite postfakturor och mindre utlägg för dryck på årsmötet.

Dialog kring Stripe som betalningsförmedlare för DFRI fortsätter. De kräver KYC för styrelsen som underlag. Diskussion om hur vi bör informera, våra skyldigheter vid användning och vad som är lämpligt. Att informera tydligt är ett måste. Styrelsen beslutar om att vi är OK som styrelse att stå som KYC ansvariga.

Nästa steg kring betalning via Stripe är att vi behöver vara extra tydliga på hemsidan kring hur vi använder Stripe och vilka konsekvenser det får för de som använder tjänsten. Styrelsen tog beslut om att ta fram den här informationen. Andreas och Päivi tar på sig att utforma texten. Hampus hjälper gärna till också.

Det är viktigt att vi är tydliga med att även om vi nu väljer att använda Stripe så är vi intresserade av bättre alternativ såsom GNU Taler framöver.

I övrigt ska Andreas titta på att flytta över bokföringen till nytt system över sommaren.

5. Övriga frågor

Elias lyfte den fysiska medlemsträffen mån 27 maj kl 18.Elias och Börje har inte börjat ännu men har inte glömt det.

Elias lyfte även att han blev intervjuvad av Fokus och att artikeln är publicerad. Vi borde skriva en kort text om detta och blogga.

Mattias kommenterade kort om en förfrågan från TV4 kring EUs ”right to repair” som inte gick i mål i slutändan pga lite för komplex fråga.

Mattias pratade även om att det finns gott om rättighetsfrågor kring spel, bla Helldivers 2, frågor kring Ubisofts spel ”The Crew” och Minecraft. En kampanj är ”Stop Killing Games” som driver den här typen av frågor. Mattias föreslår att DFRI undersöker att ställa sig bakom detta. Det är digitala konsumenträttigheter som är alltmer relevanta. Vi ser tydliga kopplingar till öppen källkod och att medvetenheten nog är rätt låg bland allmänheten. Beslut om att skicka bollen vidare till EDRi att ställa sig bakom.

Om intresse finns att hjälpa till med reklam eller liknande så är styrelsen redo att spendera pengar men det behövs konkreta förslag med bra underlag för beslut.

6. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är 19 augusti 18:00-19:00.

7. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19:06.