Styrelsemöte #1 2019-01-23

Protokoll för DFRI styrelsemöte #1 2019

Datum och tid: 2019-01-23 18:30
Plats: Sunet
Närvarande: Peter Michanek, Linus Nordberg, Julien Pinget, Patrik Wallström och Gitta Wilén.

Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat 18:34.

Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötesordförande – Linus, mötessekreterare – Julien

Ekonomiskt läge och medlemsantal

DFRI har i dagsläge cirka 60 medlemmar. Med nuvarande intäkter och utgifter klarar DFRI sin ekonomi i minst 2 år till.

Rapport från sysadmingruppen

Ingen stor avvikelse att rapportera.

EDRi:s årsmöte

EDRi:s årsmöte sker april 6-7 i London. Peter kan åka och representera DFRI. EDRi och DFRI kan bistå med ersättning inom rimliga gränser. Styrelsen godkänner resan, Peter skall dock ställa kontrollfrågor kring EDRi:s bidrag.

DFRI:s årsmöte

Handlingar att publicera (med resp. ansvar)

  • Verksamhetsberättelse 2018 (Linus)
  • Ekonomisk berättelse 2018 (Patrik)
  • Föreslagen verksamhetsplan 2019 (Peter)
  • Föreslagen budget 2019 (Patrik)
  • Valberedningens förslag 2019 (Valberedningen)

Samtliga dokument skall vara tillgängliga i förväg (senast söndag 27/1) för medlemmarnas påsyn.

Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

Praktikaliteter

SUNET:s lokaler är tillgängliga 13:00 – 15:00.

Övriga frågor

Projekt Lillebror

Översättningen är 85% klar, nästa steg blir att söka medel för tryck samt hittar korrekturläsare.

Kryptoparty?

Gitta letar efter krönikör i en tidning riktad till kvinnor för att ta fram en text med privacy-råd.

Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat 20:13.