#5 – 20130626

Protokoll DFRI styrelsemöte #5 2013 26/6 @centrala Stockholm,
Tid: 18:00
Närvarande: Andreas, Patrik, Johan N, Linus, Alexander, Linda, Stefan, Markus, Lars, Lisa

Vid protokollet: Patrik Wallström

 1. Mötet öppnas
  Andreas öppnar mötet.
 2. Val av sekreterare
  Patrik Wallström utses till sekreterare.
 3. Godkännande av agendan
  Agendan godkänns.
 4. Ekonomiskt läge (JN)
  Inga oväntade utgifter. Sex nya medlemmar (”Snowden-effekten”.)
  Vi har 10000kr kvar av TU-stiftelsen-pengarna. Tidigare beslut om att använda 80% av summan till Raspberry Pi projektet ändrades till 100%.
  Efter augusti kommer våra kostnader att överstiga våra intäkter. Diskussion om sponsring från företag. Vi måste ha idéer om vad vi vill ha sponsring för.
 5. Uppföljning, tidigare AP:s
  • Uppdatering av styrelsens sammansättning till berörda parter (Pawal)
   Endast banken verkar vara berörd. Johan får punkten, och frågar banken. Dokumentera processen.
  • Gör en enkät och skicka ut på listan –vilka tjänster vill våramedlemmar ha? (Pawal).
   Stryk den här punkten.
  • Sparka igång IPV6 bryggor (Linus)
   Nej.
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan (Linus).
   Linus är klar. Klar.
  • Router och dator till en ny site (NOC)
   Dator och router på plats, vi har IP-adresser. Konfiguration återstår.
  • Från årsmötet ”Föreningen ska aktivt söka projektmedel.” (Pawal)
   Ingen uppdatering.
  • 255 brygger i 10 veckor (Johan)
   Uppe och kör, vi ska få in en del av detta i TU-rapporten (Johan). Denna punkt återstår.
 6. PTS-knappen (andreas)
  Det händer inte mycket. Ungefär 70 användare. Det finns en Do-not-track arbetsgrupp inom EU (BEREC).
  PTS har fortfarande inte publicerat inkommande ärenden i sitt diarie. DFRI ska följa upp varför PTS inte har publicerat alla ärenden. (Andreas)
 7. Medlemstillgång till hemsidan (alex)
  Vad ska vi ha hemsidan till?
  Alex ser till att vissa sidor på hemsidan inte kan redigeras av alla. En ny roll i WordPress definieras för medlemmar, och vi informerar om att om man vill ha tillgång  till WordPress så hör man av sig till föreningen. Alex skriver en text om detta på webben någonstans.
 8. Tor2Web (linus)
  Ahmia.fi driver ett index över hidden services-webbsidor. De har hört av sig till oss och undrar om vi kan hosta deras tjänst Tor2Web, eftersom de har drabbats av hårdvaruproblem. De verkar ingå i tor2web.org.
  I onion-land finns det olagligt material och känsligt material. Föreningen är inte tillräckligt stark att försvara tjänsten, och saknar resurser för detta i dagsläget.
 9. Dataskyddsförordningen (andreas)
  Andreas berättade vad som händer inom EU.
 10. DFRI + AT4AM? (alex)
  Det verkar inte helt omöjligt att få igång AT4AM på FreeBSD på DFRI:s maskiner. Alex jobbar vidare med detta.
 11. DFRI + RassPI (alex)
  Alex berättar om projektet att dela ut en Raspberry Pi med en färdigkonfigurerat Tor-tjänst (relä, exit, klient) till medlemmarna. Vi har visat att det funkar. Första iterationen av Tor-lådan blir med strömadapter men utan Wifi-adapter. Totalkostnaden per enhet blir cirka 600kr. Alex skickar ut mail till listan om ihopmontering av lådan.
 12. Slutrapport, TU-stiftelsen
  Rapporten ska vara klar till slutet av augusti. Hanna kollar upp exakt när rapporten ska vara inne. Andreas portionerar ut lite arbetsuppgifter och projektleder arbetet.
 13. Flashproxy (linus)
  Ska DFRI ha en Flashproxy-badge på hemsidan? Flashproxy låter webbläsaren (klienten) agera Tor-brygga, som är åtkomlig för allmänheten. Ingen relation till Flash från Adobe. Linus tar fram en text om vad det är för något, och ser till att funktionen läggs till webbsidan.
 14. Almedalen (linus)
  Lars Eriksson har möjlighet att vara på plats, och styrelsen ställer upp på att låta Lars företräda DFRI i en diskussion om NSA/PRISM/Dataskyddsförordningen i en panel som Piratpartiet arrangerar. Andreas introducerar ämnena för Lars.
 15. Driva tjänster (linus)
  Linus föreslår att DFRI sätter upp tjänster för medlemmarna, först en mail-tjänst (SMTP, IMAP) för och sedan en XMPP-tjänst (chat). Tjänsterna ska inte logga någon information. Styrelsen beslutar att DFRI ska göra detta.
 16. Fribid (Johan)
  Johan uppmuntrar donationer till Fribid.se.
 17. Övrigt
  DFRI kommer att öka mängden exit-trafik under hösten.
  Föreningen kan tänka sig att betala upp till 2000 kr för att skicka Lars till Almedalen för att företräda DFRI.
  DFRI ska sätta upp en proxy som en hidden-service för Tor-användare, för att de ska kunna nå tjänster som blockerar Tor idag (t.ex. EU-kommissionens och EU-domstolens webbsidor). Det ska finnas information på DFRI:s webbsida om tjänsten. Linus ordnar detta.
  DFRI ska fortsätta att kräva ut dokumenten om ACTA-förhandlingarna från EU. Andreas fortsätter brevväxlingen.
  Diskussion om identitetsfederationer och möjligheten att bli identitetsleverantör. Linus leder en utredning.
  Anordna Cryptoparty i höst. Linda ansvarar för detta, och tar fram passande datum.
  DFRI ska offentligt kommentera NSA/Prism. Linda håller i detta.
 18. Nästa möte
  21/8 18:00 – 20:00.
 19. Mötet avslutas
  Mötet avslutat 21:37.

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.