[:sv]Styrelsemöte #9 2015[:]

[:sv]

Styrelsemöte #9 2015
Protokoll från DFRI:s styrelsemöte #9 2015
När: 2015-12-09 19:37
Närvarande ur styrelsen och antalet övriga närvarande
Linus Nordberg
Patrik Wallström
Alexander Rydekull, remote
Linda Sandberg, remote
Emil Tullstedt
En medlem
Val av mötets ordförande
Linus Nordberg ordförande.
Vad av mötets sekreterare
Alexander Rydekull sekreterare.
Ekonomiskt läge
Vi ligger rätt still i medlemsantalet (70 st), folk kommer och går. Men det är en del nya medlemmar.
Pengar så det räcker i mer än två år med nuvarande utgiftstakt.
Avrapportering från arbetsgrupperNOC (Johan Nilsson)
Uptime är bra, 99,99% uptime. 
GNU Social introducerat för att försöka minska twitter-beroendet.
Cryptoparty (Linda Sandberg)
Cryptoparty är på gång, behöver lite mer hjälp för själva arrangemanget, mest transport och logistik behov. Mycket kvinnor anmälda, väldigt positivt.  Vi använder CryptoPartys ”ängel-system” med medhjälpare.
Information ligger ute på Quitter, Facebook, twitter m.m. Se: https://www.cryptoparty.in/sthlm
Extra årsmöte
Styrelse har reviderat förra styrelsebeslutet om att ha ett extra årsmöte genom att lusläsa stadgarna. Styrelsen ser inget behov för ett extra årsmöte och kommer hålla ordinarie årsmöte som planerat den 7:e Februari.
Förslag på stadgeändringar
Styrelsen har gått igenom och diskuterat de förslag på stadgeändringar som kommit in. Dessa behöver sammanställas i en mer tydlig och konkret lista där medlemmarna och styrelsen kan få en komplett överblick. 
Alexander och Patrik arbetar igenom eventuella konflikter i förslagen och ser till att en lista sammanställs innan den 1:a Januari. Peter skall tillfrågas om han har intresse att vara involverad i arbetet.
Två ytterligare punkter som tagits upp till diskussion förut togs även upp på detta möte:
 – Ledamoter på 2 år
 – Fasta positioner på Ordförande, Sekreterare, Kassör
 Alexander letar om dessa finns med bland inkomna förslag.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Nästa möte
Förfrågan om detta utskickad. Linus ser till att kalla till mötet
Som vanligt har vi en närvaro på CCC, och Alexander och Patrik drar ihop ett möte för de som vill träffas och diskutera.
Mötet avslutas klockan 20:52

[:]