Konstituerande Styrelsemöte DFRI 2013

Stockholm, 2013-02-08

Närvarande
Linda Sandberg
Linus Nordberg
Alexander Rydekull
Johan Nilsson
Patrik Wallström
Hanna Larsson
Andreas Jonsson

Ordförande
Linus Nordberg

Sekreterare
Hanna Larsson

Fördelning av poster i DFRI:S styrelse 2013
Hanna Larsson valdes till Ordförande.
Patrik Wallström valdes till Sekreterare.
Johan Nilsson valdes till Kassör.

Enligt stadgarna tecknar ordförande och kassör firman. Patrik Wallström skickar uppdaterade uppgifter till berörda parter. Linus Nordberg kollar vilka parter som är berörda.

Nästa Styrelsemöte
12 april, 17.00 på .SE

Ordförande nästa möte
Johan Nilsson

Protokollet undertecknas
Linda Sandberg
Patrik Wallström
Linus Nordberg
Hanna Larsson
Alexander Rydekull
Andreas Jonsson
Johan Nilsson

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.