[:sv]Styrelsemöte #4 2017[:]

[:sv]Tid: 2017-05-16 18:00
Plats: Götgatan, Stockholm
Närvarande: Peter, Malin, Linus, Patrik, Linda + en medlem

1. Mötets öppnande
Patrik öppnar mötet.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Patrik valdes till  mötesordförande och Linda till mötessekreterare.
3. Ekonomiskt läge och medlemsantal
Linus rapporterar att vi har 80 medlemmar i nuläget och att våra pengar, givet rådande förhållandet mellan intäkter och utgifter, räcker i minst 2 år.
 4. Rollfördelning inom styrelsen
Vi pratade om ansvarsfördelningen och att tydliggöra rollerna.
5. Integritet för alla – DFRI-mingel 2 maj – rapportering
25 stycken deltog under vårt Integritets-mingel. Det var en lyckad kväll och alla är positiva till att köra fler Integritets-mingel. Det finns intresse hos våra medlemmar att gå på flera och det finns fler som gärna vill dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter.
6. Cryptoparty Stockholm 4 okt – uppstartsmöte
Linda kommer tillsammans med Jenny att kalla till ett uppstartsmöte, även lägga upp ett inlägg på sajten kring att hjälpa till och arrangera nästa Cryptoparty Stockholm. Nästa Cryptoparty Stockholm sker på Tekniska Museet den 4 oktober.
 7. Mejllistor och spam
Linus meddelar att vi har förbättrat spamtvätten något.
8. Remisser
Utgår
 9. Förslag om att stödja Hermes ansökan om EDRi-observatör
Styrelsen tog beslut om att stödja Hermes ansökan.
10. Förslag om att sluta använda Flattr
Styrelsen tog beslut om att sluta använda Flattr – vi håller ögonen öppna efter andra alternativ.
 11. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte sker den 20 juni, Linda kallar.
 12. Höstens styrelsemöten
Under hösten kommer vi har styrelsemöten den 5 okt, 7 nov och 14 dec, samtliga kommer vara öppna för våra medlemmar och starta kl.18.00.
13. Övriga frågor
Fortsatta diskussioner hur DFRI kan samarbeta med andra organisationer inom liknande frågor.[:]