[:sv]Styrelsemöte #2 2018-02-11 (konstituerande)[:]

[:sv]Datum: 2018-02-11
Plats: Sunet, Tulegatan 11, Stockholm

Närvarande

Peter Michanek, Johan Nilsson, Linus Nordberg, Patrik Wallström, Gitta Wilén, Julien Pinget

Mötets ordförande

Peter Michanek

Mötets sekreterare

Linus Nordberg

Fördelning av poster i DFRI:s styrelse 2018

  • Linus Nordberg, ordförande
  • Gitta Wilén, vice ordförande
  • Patrik Wallström, kassör
  • Peter Michanek, sekreterare

Firmatecknare

Enligt föreningens stadgar §12 tecknas firman av ordförande och kassör var för sig. Föreningens firma tecknas således av Linus Nordberg och Patrik Wallström.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 6:e mars kl 18:00. Peter Michanek är sammankallande.

Protokollet undertecknas

 

Gitta Wilén

 

Johan Nilsson

 

Julien Pinget

 

Linus Nordberg

 

Patrik Wallström

 

Peter Michanek[:]