[:sv]Styrelsemöte #7 2016[:]

[:sv]Tid: 2016-08-31 18:00
Plats: Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm
Närvarande ur styrelsen och antalet övriga närvarande:
Linus, Peter, Linda, Patrik, Johan + 4 övriga

Val av mötets ordförande
Patrik
Val av mötets sekreterare
Linda
Ekonomiskt läge. Medlemsantal.
Stabilt, inga förändringar. Vi har cirka 70 medlemmar.

RPiTor-projektet.
Ny programvara baserat på debian på gång. Peter kallar till nytt arbetsmöte (IRC).

TOT-projektet slutrapport
Vi har fått ok på uppskov, slutrapportering ska ske vid årsskiftet.

Internetdagarna
Vi är med och arrangerar ett spår på Internetdagarna. Patrik stämmer av Engaging Privacy med de andra.

Tryckfrihetsförordningen 250 år
Inget att rapportera.

Integritetsutredningen, Husrannsakansutredningen, Näthatsutredningen.
Linus startar upp en remissgrupp. Alla som vill får bidra.

Kryptoparty i höst.
Program kommer upp nästa vecka. Linda mailar Cryptopartylistan och lägger upp mer info på hemsidan.

NOC-gruppen.
Tor-exit fungerar som de ska. Webbsidan några fel, som nu är fixade.

Ygemans PM
Linus och Peter kikar vidare på detta. Peter är ansvarig.

Långsiktig planering
Vi gick igenom verksamhetsplanen för att se vad vi bör arbeta vidare med under hösten.

Nästa styrelsemöte
11 oktober kl.18.00, Peter kallar[:]

En kommentar till “[:sv]Styrelsemöte #7 2016[:]”