[:sv]Styrelsemöte #2 2015[:]

[:sv]

Protokoll för DFRI:s styrelsemöte #2 2015

Tid: 2015-03-16 18:30 i Kista

Närvarande

Alexander, Patrik, Emil, Andreas, Hanna (tfn), Linda (tfn), Linus (tfn) ur styrelsen plus ytterligare tre medlemmar.

Val av mötets ordförande

Alexander

Val av mötets sekreterare

Joel

Ekonomiskt läge

Andreas berättar att hittills har 27 medlemmar betalt årsavgiften. Flera aktiva medlemmar har glömt; Andreas planerar att skicka ut en påminnelse. Förhoppningen är att så många som möjligt betalt innan årsmötet.

Årsmöte

DFRI:s årsmöte blir söndag 29:e mars kl 13:00.

Lokal

Ingen lokal har fastställts. Drygt 25 medlemmar förväntas delta. Alexander, Martin och Patrik kollar upp lokalalternativ. Medlemmarna ska tillfrågas om någon har en lokal.

Status valberedningens arbete

Robert och Erika har påbörjat sitt arbete med att föreslå en styrelse. De väljer själva om de vill presentera sitt förslag innan årsmötet. Tips kan skickas till valberedning@dfri.se.

Budget 2015

Andreas berättar att han ska förbereda ett budgetförslag tillsammans med Johan. Förslaget kommer mailas ut i förväg.

Motioner

Johan skickat in en motion, Alexander har skickat in fem. Motionerna är redan publicerade, inklusive diffar för stadgeändringar.

Martin föreslår förändringar till hur ett års medlemskap appliceras så att det blir 365 dagar istället för kalenderår, men har inte lagt in någon motion.

Linus förslag om att låta medlemmar rösta fram enskilda styrelseposter diskuteras, men ingen motion är lagd.

Mat och dryck

Linda erbjuder sig att ansvara för fika; Andreas hjälper till, Emil kan fixa dryckesmuggar, Johan kan baka något om det finns tillgång till assietter och skedar. Ett mail bör gå ut för att undersöka hur många som planerar att delta, så mängden fika blir rätt.

Panel DLD-utredningen

DFRI har genom Hanna blivit tillfrågade om att delta i ett seminarium om datalagringsdirektivet (DLD) som hålls i riksdagen den 2:a april. Hanna kan inte närvara, så motfrågan om det är möjligt att skicka en annan representant har ställts. Andreas ska se om han har möjlighet, annars är Linus och Patrik reserver. Linus hjälper Andreas med förberedelser.

AT4AM

Domännamnet AT4AM.eu drivs nu helt i DFRI:s regi; nya TLS-certifikat har även installerats och strul med maillistan har fixats av Alexander och Linus. Joel har skrivit lite information om projektet på DFRI.se, och även förberett en ny framsida till AT4AM.eu som inte är online än. Alexander har inte skickat in anmälan/ansökan om projektstöd till EU, och inte heller Erik Z. Ingen kod har modifierats/skrivits än, då projektet inte startats och det finns flera forks. En programmerare som var med och skrev AT4AM åt EP internt driver forken e-parliament, och ska kontaktas angående att hjälpa DFRI.

DFRIpi

Peter inventerar användningen av de utdelade DFRIpi-reläerna — endast 5 av 23 relän ser ut att fungera korrekt samt vara aktiva. Peter ska kontakta de värdar som inte verkar ha sitt relä igång. Andreas berättar att hans DFRIpi inte har velat fungera trots att den haft ström och uppkoppling. Vi har valet att låta värdarna lösa problemen själva eller ta in hårdvaran för återställning och dela ut den till andra medlemmar. Alexander kan ta emot returnerade maskiner.

Övrigt

Joel har med sig ett par udda solglasögon; solglasytan är en platt, svart rektangel som gör att det ser ut som om man har fått ett svart ”censurstreck” över ögonen. De skulle kunna användas i marknadsföringssyfte, för att påvisa anonymitet eller liknande.

Patrik lyfter frågan om att bestämma en ansvarig för DFRI:s eventuella spår på Internetdagarna 2015. Det krävs arbete för att hitta och boka talare samt marknadsföra DFRI:s spår, och Patrik kan inte göra arbetet ensam. Linda föreslår att maila medlemmarna och ta fram en arbetsgrupp på 5-10 personer, där man kan ha två personer på arbetskrävande uppgifter. Andreas föreslår att DFRI tackar nej till Internetdagarna om vi inte kan ta fram en huvudansvarig. Emil föreslår att nästa styrelse tar ställningen i frågan.

Linda föreslår ett nytt cryptoparty, eftersom det som skulle hållas i början av mars inte blev av. Andreas vill hjälpa till.

Tid för nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker i samband med årsmötet söndag 29:e mars kl 13:00.

Mötet avslutas

[:]

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.