Styrelsemöte #6 2021-05-20

Datum: 2021-05-20 19:00 (notera 30 min tidigare än planerat)
Plats: Online
Närvarande: Tobias, Siren, Patrik, Elenor + 1 gäst

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19.10.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Tobias valdes till mötesordförande.
Patrik valdes till mötessekreterare.

3. Ekonomiskt läge och medlemstal

Ingen anmärkning på ekonomin.
Medlemshanteringen har inte ännu blivit överlämnad, ska ske snart. Fakturorna betalda.

Diskussion om hur vi ska hantera DFRI:s Bitcoin-plånbok. Patrik kontaktade Svenska Bitcoinföreningen om hur man som förening kan omvandla dessa till SEK.

4. Rapport från sysadmingruppen

Inget att rapportera.

5. Uppföljning ”Att göra” brädan

Vi gick igenom listan, och hanterade den. Inget nytt tillagt.

6. Övriga frågor

Vi behöver börja om processen med dokumenten från årsmötet och det konstituerande styrelsemötet då dessa verkar försvunna med posten.

Peter rapporterar från EDRis årsmöte. EDRi har en ny medlemsstruktur, nu har man tre olika medlemstyper där DFRI fortfarande är full medlem.

7. Nästa möte

Nästa möte är 17:e juni 19:30.

8. Mötets avslutande

Mötet avslutas 19.32.