Konstituerande Styrelsemöte DFRI 2014

Stockholm, 2014-03-14

Närvarande
Linda Sandberg
Linus Nordberg
Alexander Rydekull
Emil Tullstedt
Patrik Wallström
Hanna Larsson
Andreas Jonsson

Ordförande
Linus Nordberg

Sekreterare
Patrik Wallström

Fördelning av poster i DFRI:s styrelse 2013
Hanna Larsson valdes till Ordförande.
Alexander Rydekull valdes till Sekreterare.
Andreas Jonsson valdes till Kassör.

Enligt stadgarna tecknar ordförande och kassör firman.

Nästa Styrelsemöte
2:a april 2014, 18:30

Protokollet undertecknas
Linda Sandberg
Patrik Wallström
Linus Nordberg
Hanna Larsson
Alexander Rydekull
Andreas Jonsson
Emil Tullstedt

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.