#3 – 20120410

Mötesprotokoll DFRI 2012 #3

Tisdag 10/4, Tulegatan.

Närvarande under hela möte: Sofia, Linus, Patrik, Hanna (på telefon), Johan N, Johan B, Johan L, Alex

Närvarande under delar av mötet: Emil, Teknikbyrån

Sekreterare: Sofia

Punkter på agendan

 1. Fördela posterna inom styrelsenDiskussion kring antal ordinarie ledamöter. Fördelar och nackdelar av att vara jämnt antal styrelseledamöterna. Styrelsen beslutade att Andreas Jonsson blir ordinarie ledamot tillsammans med gamla styrelsen, dvs. sex ordinarie ledamöter, ingen suppleant.Styrelsen beslutade att Linus fortsätter som ordförande, Hanna som sekreterare och Johan som kassör.
 2. Uppföljning från förra mötet
  1. Peka om NS till adress i nya nätet (klart)
  2. Se över hemsidan (ej klart) Alex
  3. Blog-entry funktion på DFRI:s förstasida (ej klart) Pawal
  4. Diskssionslista, mail (klart) listan@lists.dfri.se
  5. Utkast till kort text om digital rättigheter (ej klart, Sofia igen)
  6. Lägga upp texten om rättigheter på wikin (klart)
  7. Lägga upp paypal konto (ej klart, Alex)
  8. Ordna med Paypal-konto, behöver text också (ej klart, Alex)
  9. Kontakta andra svenska ToR operatörer (ej klart, Linus) Diskussion om lämpligheten av att skicka ut en sådan förfrågan.
  10. Spons av bandbredd (ej klart) Linus fortsätter att be Atrato om utlovad spons.
  11. Exitrelä skall vara igång (klart)
 3. BudgetDiskussion hur mycket vi ska spendera den närmsta perioden. Mötet beslutade att börja köra 100 mbps bandbredd.
 4. Deklaration, SkatteverketJohan N meddelar att deklarationen i princip är klar för inlämning till skatteverket. Diskussion huruvida DFRI är en allmännyttig förening i skatteverkets mening, troligtvis är vi inte det eftersom rekvisiten för allmännyttighet är väldigt snäva.
 5. Stockholm Internet Forum for Global DevelopementAng, Marcins mail – Ej aktuellt att slå samman de olika programpunkterna, vi fortsätter planera vår programpunkt som planerat. Hanna och Johan N sköter planeringen inför programpunkten och kontakt med Andrew.
 6. Trafiken för maatuskaMaskin som Linus driver utanför DFRI (Tor directory authority) sitter nu på DFRI:s nät. Diskussion om föreningen ska ta ut en avgift för maskinen, och möjligheten och konsekvenserna av försäljning av trafik. Mötet beslutade att maskinen är i föreningens syfte och därför bör föreningen inte ta ut någon avgift för trafiken.Diskussion huruvida DFRI kommer att definieras som en ISP enligt LEK och därmed vara skyldig att följa de ålägganden som följer av LEK. Sofia tar på sig att försöka utreda huruvida DFRI kan komma att definieras som en ISP enligt LEK.

Övrigt

 1. LoggaErik J vill byta logga, har tips på person som kan utarbeta nya förslag, Hanna skickar vår logga samt Eriks förslag på logga till denna för förslag.
 2. WikiLinus lägger upp statistik för trafik & status på trafiken på wikin.
 3. Kontakt med Effi,Leena Romppainen från Effi (Finland) vill ha kontakt/framtida samarbete med oss, inget bestämt i nuläget.
 4. Dan Blah, sidevent SIF 12Lokal behövs, möjligtvis vara på .SE, behövs dock någon därifrån som kan hosta. Johan B kollar upp alternativ lokal.
 5. MailtjänstFredrik P är Intresserad av att driva/starta upp mailtjänst.
 6. Engelska sidor på hemsidan bör uppdateras/utökas.
 7. Teknikbyrån presenterar ”Torservers and DFRI Tor exit nodes”Teknikbyrån erbjuder oss att få driva en Tor-exit åt dem. Linus ansvarar för kontakt med dem för konkretisering av förslaget.

Mötet avslutat.

Mötesprotokoll DFRI 2012 #3

Tisdag 10/4, Tulegatan.

Närvarande under hela möte: Sofia, Linus, Patrik, Hanna (på telefon), Johan N, Johan B, Johan L, Alex

Närvarande under delar av mötet: Emil, Teknikbyrån

Sekreterare: Sofia

Punkter på agendan

 1. Fördela posterna inom styrelsenDiskussion kring antal ordinarie ledamöter. Fördelar och nackdelar av att vara jämnt antal styrelseledamöterna. Styrelsen beslutade att Andreas Jonsson blir ordinarie ledamot tillsammans med gamla styrelsen, dvs. sex ordinarie ledamöter, ingen suppleant.Styrelsen beslutade att Linus fortsätter som ordförande, Hanna som sekreterare och Johan som kassör.
 2. Uppföljning från förra mötet
  1. Peka om NS till adress i nya nätet (klart)
  2. Se över hemsidan (ej klart) Alex
  3. Blog-entry funktion på DFRI:s förstasida (ej klart) Pawal
  4. Diskssionslista, mail (klart) listan@lists.dfri.se
  5. Utkast till kort text om digital rättigheter (ej klart, Sofia igen)
  6. Lägga upp texten om rättigheter på wikin (klart)
  7. Lägga upp paypal konto (ej klart, Alex)
  8. Ordna med Paypal-konto, behöver text också (ej klart, Alex)
  9. Kontakta andra svenska ToR operatörer (ej klart, Linus) Diskussion om lämpligheten av att skicka ut en sådan förfrågan.
  10. Spons av bandbredd (ej klart) Linus fortsätter att be Atrato om utlovad spons.
  11. Exitrelä skall vara igång (klart)
 3. BudgetDiskussion hur mycket vi ska spendera den närmsta perioden. Mötet beslutade att börja köra 100 mbps bandbredd.
 4. Deklaration, SkatteverketJohan N meddelar att deklarationen i princip är klar för inlämning till skatteverket. Diskussion huruvida DFRI är en allmännyttig förening i skatteverkets mening, troligtvis är vi inte det eftersom rekvisiten för allmännyttighet är väldigt snäva.
 5. Stockholm Internet Forum for Global DevelopementAng, Marcins mail – Ej aktuellt att slå samman de olika programpunkterna, vi fortsätter planera vår programpunkt som planerat. Hanna och Johan N sköter planeringen inför programpunkten och kontakt med Andrew.
 6. Trafiken för maatuskaMaskin som Linus driver utanför DFRI (Tor directory authority) sitter nu på DFRI:s nät. Diskussion om föreningen ska ta ut en avgift för maskinen, och möjligheten och konsekvenserna av försäljning av trafik. Mötet beslutade att maskinen är i föreningens syfte och därför bör föreningen inte ta ut någon avgift för trafiken.Diskussion huruvida DFRI kommer att definieras som en ISP enligt LEK och därmed vara skyldig att följa de ålägganden som följer av LEK. Sofia tar på sig att försöka utreda huruvida DFRI kan komma att definieras som en ISP enligt LEK.

Övrigt

 1. LoggaErik J vill byta logga, har tips på person som kan utarbeta nya förslag, Hanna skickar vår logga samt Eriks förslag på logga till denna för förslag.
 2. WikiLinus lägger upp statistik för trafik & status på trafiken på wikin.
 3. Kontakt med Effi,Leena Romppainen från Effi (Finland) vill ha kontakt/framtida samarbete med oss, inget bestämt i nuläget.
 4. Dan Blah, sidevent SIF 12Lokal behövs, möjligtvis vara på .SE, behövs dock någon därifrån som kan hosta. Johan B kollar upp alternativ lokal.
 5. MailtjänstFredrik P är Intresserad av att driva/starta upp mailtjänst.
 6. Engelska sidor på hemsidan bör uppdateras/utökas.
 7. Teknikbyrån presenterar ”Torservers and DFRI Tor exit nodes”Teknikbyrån erbjuder oss att få driva en Tor-exit åt dem. Linus ansvarar för kontakt med dem för konkretisering av förslaget.

Mötet avslutat.