[:sv]Verksamhetsberättelse 2015[:]

[:sv]

FÖRENINGEN

Föreningen har ungefär 70 medlemmar. Medlemshantering förbättrats och förändrats till ett rullande medlemsskap.

DFRI har haft löpande drift av det nät som föreningen driver, samt Tor-reläerna.

PROJEKT OCH AKTIVITETER

Vi har under 2015 kört ett säkerhetsevent tillsammans med Geek Girl Meetup och 14:e december hade vi ett lyckat CryptoParty Stockholm tillsammans med Sparvnästet och Kungliga Biblioteket på THINGS. Det senare slog rekord i antalet deltagare, med ca 80 personer.

Under året har vi också fortsatt samarbetet kring MeraKrypto, där vi arrangerar workshops kring implementation av krypto tillsammans med ISOC-SE, SNUS och Sunet. Förutom i Stockholm har MeraKrypto under året även varit i Uppsala, Göteborg och Malmö.

DFRI har också medverkat på en föreläsning i Hässelby på Bibblerian där vi introducerade Tor och hade workshop kring detta.

Vi har fortsatt att driva Tor-relän och förmedlar nu ca 95 MByte/s. Föregående årsmöte tog beslut om att dubbla mängden Tor-trafik. Avtal har omförhandlats med leverantörer för att kunna göra det kostnadseffektivt. Mängden Tor-trafik genom DFRI:s relän ökar och resultatet har rapporterats på möten under året. Målet om att dubbla trafiken har ännu inte uppnåtts och någon entydig förklaring till varför har inte hittats.

Västerås och Datainspektionen
I november 2014 var DFRI i Västerås och ifrågasatte Bumbee Labs övervakning av stadskärnan. Tidigare i år hjälpte DFRI Datainspektionen med de tekniska detaljerna av den utredning de höll på med. I juni lät Datainspektionen meddela att den övervakningen av wifi i telefonen som skedde där var olaglig, då insamlandet av MAC-adresser befanns kränka personuppgifter. Bumbee Labs och Västerås har därefter ändrat sin räkning av besökare till en något mindre integritetskränkande metod med mindre insamlande av data. https://www.dfri.se/mobilkartlaggning-bryter-mot-lagen/

Remissvar, Datalagrinsdirektivet
I somras skickade vi in ett remissvar till SOU 2015:31, ”Datalagring och integritet”. Flera andra organisationer höll med oss, och skickade in medhållande svar på utredningen. Vi fick också en del uppmärksamhet kring detta i ett par artiklar på idg.se och Computer Sweden. Innan vi påbörjade detta arbete sammanställde vi allt som hänt historiskt kring datalagringen och publicerade på vår hemsida.

DFRI var på 32c3, 32nd Chaos Communication Congress. Vi hade ett möte en eftermiddag i Hamburg och träffade medlemmar och blivande medlemmar, och diskuterade vad man kunde göra för föreningen.

Översättningsarbetet av boken Little Brother har fortsatt i ungefär samma takt som tidigare. Vi har nu översatt nästan en fjärdedel av boken.

Våra styrelsemöten har varit fortsatt öppna, och har till och från lockat rätt många medlemmar till att vara med. Vi har under 2015 haft 9 styrelsemöten.

I början av året hölls ytterligare ett par arbetsmöten där vi diskuterade evenemang som Cryptoparty, policy-arbete, kommunikation mellan DFRI och omvärlden samt våra tekniska projekt.

Vi har haft ett arbetsmöte där vi jobbat med DFRI:s strategi och vision. Detta är dock något som kräver mycket tid, och vi har inte kommit längre än ett första startmöte.

I februari skickade vi in ett svar till FN angående kryptering och anonymitet i förhållande till de mänskliga rättigheterna. https://www.dfri.se/svar-till-fn-om-kryptering-och-manskliga-rattigheter/

I väntan på att PTS utreder färdigt hur användarna ska ge sitt samtycke om att ta emot kakor så har DFRI fortsatt diskutera och blogga om kakor och integritet.

Raspberry Pi projektet
RPiTor är ett projekt som syftar till att göra det möjligt för de flesta människor att på ett enkelt sätt bidra till spridandet av Tor-tekniken och utbyggnaden av Tor-nätverket utan djupare tekniska kunskaper.

Totalt byggdes ett drygt 20-tal enheter hösten 2013 och flera av dessa togs succesivt i drift och efter knappt tre månader hade 12 relän dykt upp som delar av Tor-nätverket. Efter en tid visade det sig dock finnas vissa brister i systemet som ledde till att några relän slutade fungera.

I mars 2015 var endast 4 relän fortfarande aktiva. En medlem beslutade sig då för att med viss hjälp försöka återstarta projektet. Några av de relän som tidigare hade delats ut hade aldrig kommit i drift. Dessa identifierades och började krävdes tillbaka från sina relävärdar för att kunna delas ut till nya relävärdar. De relän som varit i drift men slutat fungera begärdes också tillbaka för underhåll och i vissa fall omplacering till nya relävärdar.

Dessa åtgärder ledde till att antalet aktiva relän i oktober 2015 stigit till ungefär 11-13 stycken. Den nivån har sedan dess bibehållits.

En översyn planeras för att göra programvara i våra RPiTor-relän modernare och mer stabil. När detta är gjort finns planer på att i en nästa fas bygga fler relän med mer kraftfull hårdvara.

Hemsidan och webbgruppen
Vi har under året fått igång en arbetsgrupp som tar hand om webbsidan. Man kan nå arbetsgruppen på wp-deb@dfri.se om man vill föreslå förbättringar eller förändringar. Bl.a. har arbetsgruppen arbetat fram ett nytt tema till WordPress-sajten.

På hemsidan har vi gjort det möjligt att betala medlemsavgift eller donera till föreningen med hjälp av bitcoins.

EKONOMI

[:]