Styrelsemöte #4 2024-03-21 (konstituerande)

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 21 mars 2024 18:50 – 19.00

Var: SUNETs lokaler

Närvarande styrelsemedlemmar: Andreas Bäckström, Börje Ohlman, Mattias Axell, Päivi Morell Heinänen, Lee Wilkinson, Alessandro Distaso, Elias Rudberg

Övriga närvarande:

Inga.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18:52

2. Mötets ordförande

Mattias Axell valdes till mötesordförande.

2. Mötets sekreterare

Andreas Bäckström valdes till mötessekreterare.

3. Fördelning av poster DFRI:s styrelse 2024-2025

  • Mattias Axell valdes till föreningens ordförande.
  • Andreas Bäckström valdes till föreningens kassör.
  • Tobias Pulls valdes till föreningens sekreterare.

4. Firmatecknare

Enligt föreningens stadgar §12 tecknas firman av ordförande och kassör var för sig. Föreningens firma tecknas således av Mattias Axell och Andreas Bäckström.

5. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 2024-04-03 kl. 18:00. Mattias är sammankallande.