[:sv]Styrelsemöte #6 2018-09-19[:]

[:sv]Protokoll DFRI styrelsemöte #6 2018

Datum och tid: 2018-09-19 18:30
Plats: Sunet, Tulegatan 11
Närvarande: Peter Michanek, Linus Nordberg, Julien Pinget, Patrik Wallström och Gitta Wilén.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 18.45.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Linus valdes till mötesordförande, Gitta till mötessekreterare.

3. Ekonomiskt läge och medlemsantal (Patrik)

Vi har inte en uppdaterad siffra på antalet medlemmar och vi klarar ekonominn i minst två år till med nuvarande utgifter.

4. Rapport från NOC

Johan rapporterade att  NOC har gjort nätförbättringar, trafiken har ökat med några MB/s. NOC är fortfarande underbemannade.

5. Infrastrukturnätverket

Styrelsen beslutade på telefonmöte under tisdagskvällen den 18/9 att tills vidare inte ha några synpunker på den beskrivande texten för infrastrukturnätverket. Vi fortsätter att delta i tekniska arbetsgrupper.

6. Mejltjänst

Linus berättade om ett finansieringsförslag angående en tänkt mejltjänst driftad av DFRI. Kostnaderna gäller: igång- och driftsättning plus dokumentation, köp av hårdvara samt bemanning av mejltjänsten. Linus återkommer med ett uppdaterat förslag.

7. Nextcloud

Linus berättade om den egendriftade molntjänsten Nextcloud, som i första hand skulle kunna användas för styrelsens interna arbete.

8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte sker torsdagen den 1/11 kl. 18.30, Peter är sammankallande.

Nästkommande styrelsemöte under hösten beslutades till måndagen den 3/12.

9. Övriga frågor

Gitta lyfte frågan angående privacycafé på Hyper Island för studenter och anställda på HI. Styrelsen beslutade att säga ja till det, Gitta tar ansvar för att formalisera det. 

EDRi står inför att välja ny ED, Linus har registrerat sig som DFRI:s representant vid omröstningen.

10. Mötets avslutande

Mötet avslutas kl. 20.22.[:]