[:sv]Styrelsemöte #8 2016[:]

[:sv]Tid: 2016-10-11 18:00
Plats: Gärdet, Stockholm

Närvarande: Peter, Patrik, Linda, Johan, Linus + 2 gäster

Mötets öppnande

Val av mötesordförande och mötessekreterare
Peter mötesordförande, Patrik sekreterare

Ekonomisk läge. Medlemsantal. (Linus)
~73 medlemmar

Vi har pengar i kassan fortsatt för att hålla föreningen i liv i två år.

RPiTor-projektet (Peter)

Vi har haft chatt-möte där flera närvarande var med. Funkar stabilt på
RPi2, och arbetet fortsätter med ytterligare chatt-möte om en vecka.

NOC-gruppen (Johan)

Inte hänt mycket. Stort avbrott för en vecka sedan, omstart hjälpte.
Fortsatt utsatta för DoS-attacker.

NOC är lite underbemannade och skulle uppskatta mer hjälp.

Kryptofest (Linda)
Rapport från 21 september @ Tekniska Museet

Vi hade Cryptoparty den 21:a september på Tekniska Museet. Det kom drygt
100 personer.

Ett önskemål som kom per mail efteråt var att DFRI borde ha lite mer
grundläggande information på hemsidan. Detta borde vi jobba med.

Förfrågningar om evenemang under hösten

Det har också kommit in önskemål om att göra fler sådana här aktiviteter
som Cryptoparty. Datamuseet i Linköping vill göra något nu i höst.

Två andra aktörer har också hört av sig om att arrangera någon form av
cryptoparty.

DFRI ska försöka uppmuntra fler att arrangera själva med lite hjälp från
oss.

Internetdagarna (Patrik)

Inte hänt något sedan förra mötet. Kvarstående punkt från förra mötet,
Patrik stämmer av Engaging Privacy med de andra.

Tryckfrihetsförordningen 250 år (Peter)

Peter har deltagit i ett seminarie på Stadsbiblioteket som gick under
rubriken ”Finns det någon gräns för yttrandefriheten”.

Obesvarade mejl och andra kontakter (Peter)

Patrik tar ansvar för att mail riktade till DFRI besvaras.

Nästa styrelsemöte

Malin arrangerar nästa styrelsemöte. 1:a december 18:00.[:]