[:sv]Styrelsemöte #8 2015[:]

[:sv]

Protokoll från DFRI:s styrelsemöte #8 2015

När: 2015-11-15 15:00

Närvarande ur styrelsen och antalet övriga närvarande

Linus Nordberg
Linda Sandberg
Alexander Rydekull
Johan Nilsson medverkade per telefon
Emil Tullstedt med från ”avrapportering cryptoparty”.

Andreas Olsson, valberedning
Robert Malmgren, valberedning

Val av mötets ordförande

Linus Nordberg ordförande.

Vad av mötets sekreterare

Robert Malmgren vald till sekreterare.

Ekonomiskt läge

Linus avrapporterade. 69 medlemmar. Har tillräckligt med pengar för att
köra i två år med oförändrade intäkter och utgifter.

Avrapportering från arbetsgrupper

NOC (Johan Nilsson)

Johan Nilsson avrapporterade från NOC:en och drog statistik om hur
mycket tor-trafik som nyttjats. Man har också levererat in halvtidsrapport för TOT-projektet.

Cryptoparty (Linda Sandberg)

Linda avrapporterade.

Har haft planeringsmöte med KB, som står som sponsor för lokal och
som är aktiva i arbetet med att sprida info om Cryptoparty.

14 december kommer bli på ”THINGS” i Stockholm. Det är beläget på KTHs
område.

På kryptopartyt kommer man gå igenom ”Snowdens lista”, med de fem
verktyg som han rekommenderade.

Man kommer ha jul-tema med pepparkakor etc.

AT4AM

Den här arbetsgruppen upplöses pga avsaknad av ansvarig.

Styrelsemötet beslöt att gå på förslaget att upplösa arbetsgruppen.
Ifall en någon intresserad anmäler sig, så kan arbetsgruppen återuppstå.

Datalagringsutredningen

Den här arbetsgruppen upplöses pga avsaknad av ansvarig.

Styrelsemötet beslöt att gå på förslaget att upplösa arbetsgruppen.
Ifall en någon intresserad anmäler sig, så kan arbetsgruppen återuppstå.

Utökning av styrelse

Styrelsen beslutade att fortsätta som en 6 personers styrelse tills
nästa ordinarie årsmöte.

Datum för stämma 2016

Diskussion om extra styrelsemöte, stadgar, stadgeändringar etc

– punkter som : tex 2-årsmandat, beslutsbarhet, suppleanter, etc.
– ha en bättre förberedd ordinarie årsstämma

Styrelsen beslutade att hålla en extra stämma under januari 2016 med
avsikt att kunna få beslut att göra vissa stadgeändringar rörande
styrelsens sammansättning och arbete. Ambitionen är att hålla ordinarie
årsstämma under februari.

Emil tar på sig rollen att planera för, och arbeta med, den extra stämman. En kallelse kommer senare.

Övriga frågor

  • Ansökan H2020 ICT-11-2017 Linus fortsätter att följa detta och ser vilka samarbeten som är möjliga.

Nästa möte

Diskussion om arbetsmöten, beslutsmöten, behov av antal möten per år
etc. Vem som helst kan kalla till ett arbetsmöte närhelst.

Förslag till nästa ordinarie styrelsemöte är 7-9 december. Linus kallar.

Mötet avslutas

Avslutat kl 16:13[:]