Styrelsemöte #9 2021-09-21

Datum: 2021-09-21 19:30

Plats: Online

Närvarande: Elenor, Elias, Felix, Johan, Jonarvid, Julien, Linus, Mattias, Niklas, Patrik, Tobias

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19:31.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mattias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

4. Rapport från sysadmingruppen

En hel del arbete med framtida driftverksamhet, annars låg vår hemsida nere några gånger, men problemet löst.

5. Beslut om framtid för driftverksamhet

Johan och Linus berättade om en serie möten kring driftverksamhet. Elias, Jonarvid och Julien är delaktiga. En ambitiös väg framåt börjar ta form. Vi siktar högt och hoppas det löser sig, annars får vi skala ner senare. Styrelsen tog följande beslut:

  • Gå från tre till två datorhallar.
  • Få ner routrar/switchar i antal samt till en enda leverantör. Ryms inom befintlig budget tror vi.
  • Flytta till Debian.
  • Rekrytera för att bredda sysadmingruppen ytterligare. Mattias hjälper med text.

Mål att förenkla driften och att inte hamna i en liknande situation nästa år.

Framöver behöver vi titta närmare på vissa typer av tjänster vi driftar. Ett problematiskt område är epost, där ett alternativ är att kontakta Fripost för hjälp.

6. Beslut om test av riktlinjer och kriterier för projekt

Riktlinjer fastställda av styrelsen. Vi testar oss fram, det är ett levande dokument.

7. Status starta medlemsdrivet e-legitimationsprojekt

Elias rapporterade om ett lyckat inledande möte för projektet. Omkring 10 personer är intresserade med bred och god kunskap inom området. Beslut togs om att DFRI ska tillhandahålla epostlista. Sysadmingruppen löser detta. Plats på hemsidan är även det OK, även om vi nu mitt i flytten av tjänster och drift inte kan hjälpa till med något större än tillgång till WordPress.

Intresse från Elenor och eventuellt Patrik att vara delaktiga framöver. Med såpass många intresserade så kan en styrgrupp behövas.

11. Övriga frågor

Kryptovalutan ska förhoppningsvis strax vara löst.

Niklas Holmgren informerade om pågående arbete med en ev. riksdagsmotion kring demokrati och regleringar kring sociala medier. Närvarande var positiva. Felix erbjöd sig att hjälpa till. I diskussionen så påpekade Patrik och Mattias att även om föreningen inte skickat in remissvar på senaste tiden så är det här något vi ser positivt på om intresse finns.

Vi har fått ett mail med erbjudande från The PRIVACYFIRST Project som vi säger nejtack till.

12. Nästa möte

20 oktober kl 19.30, ansvarig Patrik.

13. Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:26.