Board meeting #1 2015Styrelsemöte #1 2015

Protokoll för DFRI:s styrelsemöte #1 2015

Tid: 2015-02-09 21:00–22:00

Närvarande

Linus, Andreas, Patrik, Alexander, Emil, Joel. Via IRC: Hanna och Linda.

Val av mötets ordförande

Linus är ordförande

Val av mötets sekreterare

Joel är sekreterare

Ekonomiskt läge

Vi klarar med god marginal nuvarande löpande kostnader i två år framöver. Antalet medlemmar i slutet av året var 70-80 stycken.

Utskick om medlemsavgifter

Andreas skickar ut mail till de medlemmar som glömt betala årsavgiften för 2015.

Årsmöte

DFRI:s årsmöte blir söndag 29:e mars kl 13:00. Lokal kommer fastställas så snart som möjligt. Hanna skickar ut kallelse till medlemmarna.

Inköp av snabb server för att köra en Tor-exit på

NOC kommer köpa in en server till site #1. Planerade 16 000 kr inkl. moms ryms väl inom 2014 års budget för hårdvara.

Brev till FN

Andreas har skrivit ett utkast till försvar av kryptering och anonymitet online, som svar på en förfrågan från FN. Utkastet ser bra ut och godkänns av styrelsen. Deadline är dagen efter detta möte.

Ändring av mål, arbete med AT4AM-ansökan, uppdatering av hemsidan med mera

  • Joels ändringsförslag av målen på DFRI:s hemsida accepteras, med mindre grammatiska ändringar.
  • Rydekull får ansvaret för att AT4AM-ansökan genomförs och ska kommunicera med Erik Z.
  • Joel ser till att information om AT4AM skrivs på DFRI:s hemsida.

Tid för nästa styrelsemöte

16:e mars, 18:30. Plats ej bestämd.

Mötet avslutas

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.