Styrelsemöte #9 2020-11-17

Datum: 2020-11-17 17:30
Plats: Internet
Närvarande: Elenor, Johan, Mattias, Patrik, Peter och en medlem.

1. Mötets öppnande

Mattias öppnade mötet 17:38.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötet valde Mattias som mötesordförande och Johan till mötessekreterare.

3. Utåtriktad verksamhet

3.1 MyDataDoneRight

Mattias har lagt till företag på sidan och Peter har upptäckt några problem som håller på att rättas till. Mattias tar fram utkast till pressrelease för vidare lansering och Patrik samt Peter kan hjälpa till med den.

3.2 Trezor

Erbjudande har kommit om att samarbeta om någon slags hårdvara för kryptomynt men mötet beslutade att Mattias tackar nej.

3.3 Podcast-inbjudan

Mattias tackar nej till inbjudan från casinorelaterad hemsida.

4. Rapport från sysadmingruppen

En DDOS sedan förra mötet vilket var en längre tid innan dess, färre nu jämfört med tidigare.

5. Förberedelser inför årsmötet

Årsmötet beslutas ske söndagen 2021-02-14 klockan 14, online (pga COVID-19). Försök hålla det till en timme men pågår tills det är klart.

Styrelsemöte före årsmötet beslutades till 2021-01-26 17:30. Patrik kontaktar revisor. Mattias har kontaktat valberedningen. Peter håller i skapandet av verksamhetsberättelse och eventuella justeringar av verksamhetsplanen. Patrik skriver ekonomisk berättelse och förslag till budget.

7. Övriga frågor

Patrik ska försöka hjälpa Domstolsverket att tillåta Toranvändare till sin hemsida.

Mattias undersöker möjligheten att använda en instans av BigBlueButton vid årsmötet.

Patrik och Julien har jobbat på med ekonomin och medlemshanteringen. Postboxen har inte tömts så ofta men det ska ske snart.

8. Ansvarig för nästa styrelsemöte

Patrik kallar till nästa möte 2020-12-15 19:00. Prövar en senare tid för att se om fler kan närvara.

9. Mötets avslutande.

Mattias avslutade mötet 18:20.