[:sv]Styrelsemöte #4 2018-04-17[:]

[:sv]Protokoll DFRI styrelsemöte #4 2018
Tid: 2018-04-17 18:00
Plats: Gärdet, Stockholm
Närvarande: Peter Michanek, Johan Nilsson, Linus Nordberg, Julien Pinget, Gitta Wilén och en person till.

   1. Mötets öppnande
    Mötet förklaras öppnat 18:00.
   2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
    Julien Pinget – ordförande
    Johan Nilsson – sekreterare
   3. Ekonomiskt läge och medlemsantal
    Vi har 69 medlemmar och klarar oss minst två år till med nuvarande utgifter. Det har varit lite initialt strul med medlemshanteringen vid byte till ny kassör men det börjar sätta sig. Rapport från Patrik via mail.
   4. Uppföljning – EDRi:s årsmöte 12-14 april
    Linus redogjorde lite för vad som hänt som han hört via Andreas, som närvarande och representerade DFRI.
    Mötet valde in tre nya personer till styrelsen. Två var det förberett för men tre behövdes plötsligt och ett komplicerat röstningsförfarande valde in den femte kandidaten.
    Andreas röstade för de två första kandidaterna.
   5. DFRI på sociala medier
    Diskussion om kommunikationskanaler för DFRI. Signal/Wire/mail/slack/mattermost etc. Det är svårt att hitta något som passar alla. Mail är minsta gemensamma nämnare och primär kanal för kallelse. Möten publiceras på hemsidan.

    Linus utvärderar att drifta eget arkiv för våra e-postlistor. Gmane har slutat att fungera.

    Quitter som är ett alternativ till Twitter fungerar dåligt. Linus har testat Mastodon som alternativ. Letar  mer privacyvänlig hostning en vecka till men hittas inget fortsätter vi med mastodon.social där testet har börjat. Överväg donation eller liknade hjälp till den hosting som väljs.

   6. EU:s Upphovsrättsreform
    Det ska röstas om en reform om ca två månader. Artikel 13 innehåller krav på filtrering. EDRi har skrivit lite och Julien postar om det på hemsidan.
   7. Ansvarig för nästa styrelsemöte
    Julien ansvarig för mötet 22/5.
   8. Övriga frågor och öppen diskussion
    Beslut: Mötet 19/6 flyttas till 11/6.
    Diskussion om föreningens nuvarande kostnader och styrelsemedlemmarnas ansvar.
   9. Mötets avslutande
    Avslutat 19:16.

[:]