Styrelsemöte #5 2024-04-03

Plats: Online

Närvarande:

 • Päivi
 • Mattias
 • Elias
 • Börje
 • Alessandro
 • Lee
 • Andreas
 • Tobias

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18:04.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Mötesordförande: Mattias Axell
Mötessekreterare: Elias Rudberg

3. Rapport från sysadmingruppen

Tor-relän driftas som vanligt.
Undersöker inloggning olika system via KeyCloak och hur det kan bli bra.
Förbereder för köp av fler servrar.

4. Ekonomi

Andreas berättar: inte så mycket nytt sedan årsmötet.
En av fakturorna för el-kostnad i datorhall har kommit.
Oklarhet kring en annan faktura som kommit med flera år gammalt datum.

5. ChatControl

Frågan är viktig. Medlemmar har hört av sig om det. Styrelsen ser gärna att medlemmar engagerar sig och pratar ihop sig om vad föreningen kan göra.
Medlemmar uppmuntras att engagera sig tillsammans med andra medlemmar i en kampanjgrupp, t.ex. höra av sig vie mejllista och diskutera i DFRI:s Matrix-rum.

6. Ombordprocess uppdatering styrelsemedlemmar

3 saker:

 • Elias, Alessandro och Lee ska med på styrelse- och intern-mejllistorna
 • Skapa mejl-alias för varje styrelsemedlem
 • Sätta datum för kommande möten
  Vi diskuterade vilka formen föreningens möten ska ha framöver och bestämde att styrelsemöten ska vara fortsatt öppna.

Följande kommande mötestider bestämdes:

– möte mån 6 maj klockan 18:00
– Fysisk medlemsträff mån 27 maj klockan 18:00 – Börje är med och arrangerar det. I så fall i Stockholm. Elias kan hjälpa till också.
– möte mån 19 aug klockan 18

7. Övriga frågor

Börje har en övrig fråga: EDRI tar fram ett nytt 4-års-program. Det finns en liten medlemsgrupp (3 personer just nu) som ska ta fram vad DFRI ska säga till EDRI i det sammanhanget, vad DFRI tycker att EDRI bör fokusera på i kommande 4-års-programmet.
Viktiga frågor för EDRI kan vara: e-identifiering/e-legitimation, digitala betalningslösningar.

Alessandro föreslår: Om statlig e-legitimation, skulle DFRI kunna ha en slags meetup om det, där alla som vill kan träffas och prata om det? Medborgare, specialister, o.s.v.? -> bra fråga att ta upp inom ramen för e-leg-projektet.

8. Nästa möte

Nästa möte blir måndag 6 maj klockan 18:00

9. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19:25.