[:sv]Styrelsemöte #6 2017 [:]

[:sv]Datum: 5 oktober kl.18.00
Plats: Stockholm 

Närvarande: Peter, Patrik, Johan, Linus, Malin + tre medlemmar

1. Mötets öppnande

Mötet börjar kl 18.

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

Peter väljs till mötesordförande, och Patrik till sekreterare.

3. Ekonomiskt läge

Vi har för närvarande cirka 75 medlemmar, och vi klarar oss ekonomiskt i minst två år.

4. Kryptofest

Cirka 40 personer kom och deltog på vårt Cryptoparty. Färre än förra gången, men då fick vi ett större genomslag i media. Innehållsmässigt var det väldigt lyckat, och det var extra kul att ha 5-åringar med oss i vår ansiktsmålning mot kameraövervakning.

Vi diskuterade alternativa lokaler att hålla nästa Cryptoparty i.

5. Deltagande i 34c3

Inte mycket DFRI-närvaro i år. Samtliga vouchers är utdelade.

6. Vår tekniska miljö

  •  Beskrivning av vår tekniska miljö

Johan redogör för vår driftmiljö.

  • Samarbeten med andra organisationer

Linus redogör för det som vi hanterar åt andra organisationer i vår tekniska miljö.

Patrik redogjorde för ett internationellt samarbete om att ta fram gemensamma plattformar för tjänster och infrastruktur för små föreningar som DFRI. Syftet med samarbetet är att göra det lättare att drifta populära tjänster på ett sätt som är praktiskt för föreningar med för lite resurser. Vi deltar i detta samarbete så gott det går, inte minst för att framöver kunna erbjuda våra medlemmar fler tjänster.

7. Vissa frågor om sekretess med anledning av EU:s dataskyddsreform

En av våra medlemmar, Tom, redogjorde för trenden till att våra myndigheter blir allt mer slutna vad gäller hantering av incidentrapporter och att få ut dokument. Då föreningen värnar om viktiga frågor som dataskydd och personlig integritet, där myndigheter tar väldigt många beslut, så är det viktigt för oss att fortsättningsvis kunna ta del av dessa typer av dokument. Därför kommer vi att engagera oss i dessa frågor även fortsättningsvis.

8. Remiss från PTS om kakor

Patrik tar upp det här på DFRI:s interna lista. Vi vill svara på remissen.

9. Hantering av upphovsrättsintrångsklagomål

På grund av våra Tor-relän så får vi en del klagomål om oönskad trafik, s.k. abuse-mejl. Många av dessa är automatgenererade. För flera år sedan beslutades att vi skulle automatsvara på vissa av dessa.

DFRI har en policy https://dfri.se/wiki/abuse-hantering/, vi borde följa den och sluta automatsvara. Vi svarar på första mailet, men inte efterkommande automatiserade mail från samma avsändare (oftast DMCA-mail).

Förslag om att sluta automatsvara diskuterades men bättre underlag
behövs. Frågan bordlägges.

10. Nästa styrelsemöte

7:e november kl 18.

11. Mötet avslutas 19:25

 [:]