#7 – 20121023

Möte DFRI 2012 #7

Tisdag 2012-10-23 18:30-20:00, Internetdagarna, Stockholm Waterfront.

Närvarande: Alexander Rydekull, Andreas Jonsson, Hanna Larsson, James Losey, Jan Johannesson, Johan Nilsson, Linda Sandberg, Linus Nordberg, Magnus Bergman, Mattias, Patrik Wallström

Sekreterare: Hanna

Punkter på agendan

 1. Öppning av mötet
 2. Ekonomiskt läge (Johan N)
 3. Nätläge (Linus)
 4. Uppföljning från förra mötet
  • Pawal ska prata med måns om hemsida (pawal)
  • Andreas ska uppdatera webben med brasklapp om dålighet med paypal (andreas)
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan (Linus och Johan N)
  • Flytta hemsidan från Sunets nät (Linus)
 5. Nästa möte
 6. Mötet avslutas

Protokoll

 1. Linus förklarar mötet öppnat
 2. Ekonomiska läget
  • 67 594 kronor. Kostnader för bandbredd sedan förra motet.
  • 39 medlemmar.
  • Vi väntar på besked om ansökningarna till Internetfonden och EIHDR. Internetfonden 11 november, EIHDR försenad, skulle fått besked in september.
 3. Nätläget
  • Kommit igång med relä hos Teknikbyrån.
  • Vi har idag maskiner på tre ställen i Stockholm, men har inte bundit ihop alla sajterna — sto1 saknas. Kör upp nätet vi fått till DNS-projektet i sto1 så länge. Ta ner relän när eller om DNS-projektet kommer igång.
  • Linus ser mycket IPv6 trafik från Kina på icke DFRI-bryggor, ser inga blockeringar där ännu. Vi bör därför ha IPv6 entry-relän.
 4. Uträttat sen förra mötet
  • Lägga statistiken på förstasidan på dfri.se. (Johan N)
 5. Att göra till nästa möte
  • Pawal ska prata med måns om hemsida (pawal)
  • Sparka igång IPV6 bryggor.
  • Lägg upp PayPal texten (Andreas)
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan (Linus och Johan N)
  • Flytta hemsidan från Sunets nät (Linus)
  • Pawal ska kolla med Telia om vi kan få köra på deras nät (pågår, haft lång dialog)
  • Gör en enkät och skicka ut på listan – vilka tjänster vill våra medlemmar ha? (Pawal) Mail, XMPP, Shell. Webhosting, VPN-tjänst. Är det även intressant att försöka driva dessa tjänster utan datalagring?
 6. Övriga frågor
  • Word-press för DFRI:s förstasida, men även ha kvar wikin.
  • Nya mål? Prata mer, arrangera saker?
  • Hur ska vi visa vad vi gör? Löpande uppföljning. Ta mötesprotokollen och gör till blogginlägg.
  • DFRI-trupp på 29C3 i Berlin (December 2012).
  • Medlemsmål. Tillräckligt många för att bära exit-kostnaderna? Vi skulle behöva bli ungefär 100 personer till.
  • Vi ska maila ut på listan och fråga vad vi ska ha för mål för 2013.

Möte DFRI 2012 #7

Tisdag 2012-10-23 18:30-20:00, Internetdagarna, Stockholm Waterfront.

Närvarande: Alexander Rydekull, Andreas Jonsson, Hanna Larsson, James Losey, Jan Johannesson, Johan Nilsson, Linda Sandberg, Linus Nordberg, Magnus Bergman, Mattias, Patrik Wallström

Sekreterare: Hanna

Punkter på agendan

 1. Öppning av mötet
 2. Ekonomiskt läge (Johan N)
 3. Nätläge (Linus)
 4. Uppföljning från förra mötet
  • Pawal ska prata med måns om hemsida (pawal)
  • Andreas ska uppdatera webben med brasklapp om dålighet med paypal (andreas)
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan (Linus och Johan N)
  • Flytta hemsidan från Sunets nät (Linus)
 5. Nästa möte
 6. Mötet avslutas

Protokoll

 1. Linus förklarar mötet öppnat
 2. Ekonomiska läget
  • 67 594 kronor. Kostnader för bandbredd sedan förra motet.
  • 39 medlemmar.
  • Vi väntar på besked om ansökningarna till Internetfonden och EIHDR. Internetfonden 11 november, EIHDR försenad, skulle fått besked in september.
 3. Nätläget
  • Kommit igång med relä hos Teknikbyrån.
  • Vi har idag maskiner på tre ställen i Stockholm, men har inte bundit ihop alla sajterna — sto1 saknas. Kör upp nätet vi fått till DNS-projektet i sto1 så länge. Ta ner relän när eller om DNS-projektet kommer igång.
  • Linus ser mycket IPv6 trafik från Kina på icke DFRI-bryggor, ser inga blockeringar där ännu. Vi bör därför ha IPv6 entry-relän.
 4. Uträttat sen förra mötet
  • Lägga statistiken på förstasidan på dfri.se. (Johan N)
 5. Att göra till nästa möte
  • Pawal ska prata med måns om hemsida (pawal)
  • Sparka igång IPV6 bryggor.
  • Lägg upp PayPal texten (Andreas)
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan (Linus och Johan N)
  • Flytta hemsidan från Sunets nät (Linus)
  • Pawal ska kolla med Telia om vi kan få köra på deras nät (pågår, haft lång dialog)
  • Gör en enkät och skicka ut på listan – vilka tjänster vill våra medlemmar ha? (Pawal) Mail, XMPP, Shell. Webhosting, VPN-tjänst. Är det även intressant att försöka driva dessa tjänster utan datalagring?
 6. Övriga frågor
  • Word-press för DFRI:s förstasida, men även ha kvar wikin.
  • Nya mål? Prata mer, arrangera saker?
  • Hur ska vi visa vad vi gör? Löpande uppföljning. Ta mötesprotokollen och gör till blogginlägg.
  • DFRI-trupp på 29C3 i Berlin (December 2012).
  • Medlemsmål. Tillräckligt många för att bära exit-kostnaderna? Vi skulle behöva bli ungefär 100 personer till.
  • Vi ska maila ut på listan och fråga vad vi ska ha för mål för 2013.