[:sv]Styrelsemöte #7 2017[:]

[:sv]Datum: 2017-11-07
Plats: Stockholm 

Närvarande: Gitta, Linda, Johan, Patrik, Peter + en medlem

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl 18.

2. Val av mötets ordförande och sekreterare

Gitta väljs till mötesordförande och Johan till mötessekreterare.

3. Ekonomiskt läge

DFRI har 77 medlemmar.
DFRI har medel nog att klara dagens utgifter i minst två år.

4. Vårens möten och årsmöte
Nästa möte är redan bestämt till 2017-12-14.
Innan årsmötet behövs ett möte för att minst behandla eventuella motioner och det bestämdes till 2018-01-23.
Det beslutades att årsmötet hålls 2018-02-11 och direkt efter det hålls ett konstituerande möte.
Mötet efter bestämdes till 2018-03-06.

5. Nästa styrelsemöte 14 december
Gitta förbereder nästa möte.

6. Remiss från PTS om kakor
Oklart vad statusen är på vårt svar. (Ny information efter mötet: Vi svarade 2017-10-20.)

7. Mötet avslutades 18:37.[:]