#4 – 2014-05-12

Styrelsemöte DFRI 2014-05-12
Emil Tullstedt valdes till mötets ordförande.
Hanna Larsson valdes till mötets sekreterare

Ekonomiskt läge
Föreningen har för närvarande ca 60 medlemmar. Ekonomin är god tack vare stående donationer.

Punkter från föregående möte

DFRI på Internetdagarna. Pawal ska sätta ihop en arbetsgrupp för att arbeta med DFRI:s spår på Internetdagarna i november. Inte gjort. Pawal efterlyser dock idéer på intressanta talare och ämnen.

Profilkläder. Alexander kollar vidare på profilkläder. Beslut fattades att han ska ta fram offert för 50 orangea t-shirts, i varierande storlekar, till nästa möte.

TU-ansökan. Hanna Larsson skriver en ny ansökan till TU-stiftelsen. Inte gjort. Dags för nya tag. Hanna kallar till ett möte på IRC för att diskutera ansökan, eftersom det varit svårt att samla folk IRL.

Möte på landet. Att samla styrelsen och intresserade medlemmar till en konferens på landet för att prata igenom viktiga punkter har visat sig svårt. Hanna Larsson samordnar kvällsfikor istället, där vi avhandlar en punkt åt gången, till exempel föreningens långsikta och kortsiktiga mål. Den som vill diskutera andra intressanta ämnen kan såklart också arrangera fika-möten.

Övriga frågor

CryptoParty Stockholm på Handels. Beslut fattades att DFRI är intresserade av att ordna CryptoParty på Handelshögskolan. Linda Sandberg ansvarar från DFRI:s sida. Hon ska prata mer med Erik Lakomaa, så får vi se om det blir av.

Nästa möte. Hanna Larsson sammankallar nästa möte. Tid och plats bestäms under nästa vecka. (Uppdatering: nästa möte blir 9 juni, 18.30-20.00)Styrelsemöte DFRI 2014-05-12
Emil Tullstedt valdes till mötets ordförande.
Hanna Larsson valdes till mötets sekreterare

Ekonomiskt läge
Föreningen har för närvarande ca 60 medlemmar. Ekonomin är god tack vare stående donationer.

Punkter från föregående möte

DFRI på Internetdagarna. Pawal ska sätta ihop en arbetsgrupp för att arbeta med DFRI:s spår på Internetdagarna i november. Inte gjort. Pawal efterlyser dock idéer på intressanta talare och ämnen.

Profilkläder. Alexander kollar vidare på profilkläder. Beslut fattades att han ska ta fram offert för 50 orangea t-shirts, i varierande storlekar, till nästa möte.

TU-ansökan. Hanna Larsson skriver en ny ansökan till TU-stiftelsen. Inte gjort. Dags för nya tag. Hanna kallar till ett möte på IRC för att diskutera ansökan, eftersom det varit svårt att samla folk IRL.

Möte på landet. Att samla styrelsen och intresserade medlemmar till en konferens på landet för att prata igenom viktiga punkter har visat sig svårt. Hanna Larsson samordnar kvällsfikor istället, där vi avhandlar en punkt åt gången, till exempel föreningens långsikta och kortsiktiga mål. Den som vill diskutera andra intressanta ämnen kan såklart också arrangera fika-möten.

Övriga frågor

CryptoParty Stockholm på Handels. Beslut fattades att DFRI är intresserade av att ordna CryptoParty på Handelshögskolan. Linda Sandberg ansvarar från DFRI:s sida. Hon ska prata mer med Erik Lakomaa, så får vi se om det blir av.

Nästa möte. Hanna Larsson sammankallar nästa möte. Tid och plats bestäms under nästa vecka. (Uppdatering: nästa möte blir 9 juni, 18.30-20.00)

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.