Styrelsemöte #1 2023-01-09

Föreningens namn: Föreningen för digitala fri- och rättigheter

Organisationsnummer tilldelat av skatteverket: 802461-0852

När: 9 januari 2023 20.00 – 21.00

Var: Online

Närvarande styrelsemedlemmar: Börje, Mattias, Päivi, Tobias, Victoria

Övriga närvarande: Elias, Ingor, Joel

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 20.09.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Tobias valdes till mötesordförande och Tobias till mötessekreterare.

3. Rapport från sysadmingruppen

Elias rapporterar att Tor-reläerna fortsätter snurra och gruppen försöker titta på förbättringar. Allt är stabilt just nu.

4. Ekonomi

Mattias: överlämningen från förra kassör kräver lite mera tid. Vad som är bra är att Swedbank är på plats nu och vi har kunnat betala fakturor som tänkt.

5. Flytt av årsmöte

Detta för att få nog med tid att bli klar med den ekonomiska överlämningen (som äntligen verkar gå i land). Styrelsen beslutade att hitta en tid vecka 12. Tobias tar kontakt med styrelsen.

7. Inför årsmötet

Styrelsen beslutade följande inför årsmötet.

Verksamhetsplan
Vi utvecklar Verksamhetsplanen från 2022. https://www.dfri.se/dfri-verksamhetsplan-2022/
Ansvariga: Mattias. Mejla Mattias om du kan hjälpa till.

Verksamhetsberättelse 2022
Vi utgår från https://www.dfri.se/dfri/protokoll/y2021/verksamhetsberattelse-2021/
Ansvariga: Päivi med stöd av Päivi.

Budget 2023
Återanvänd Budget 2022 https://www.dfri.se/wp-content/uploads/2022/03/Budget-2022.pdf
Prata med Sysadmin-gruppen och anpassa kommande budget efter behov och återanvänd verksamhetsplan.
Ansvariga: Andreas med hjälp av Mattias och Patrik efter överlämning.

Ekonomisk Berättelse 2022
Återanvänd gärna https://www.dfri.se/wp-content/uploads/2022/03/EkonomiskBera%CC%88ttelse2021.pdf
Ansvariga: Andreas vid överlämningen från Patrik (Mattias stödjer).

Revisorsberättelse
Mejla revisor, fråga om intresse.
Ansvariga: Mattias och Andreas med hjälp av Patrik för kontakt. https://www.dfri.se/wp-content/uploads/2022/03/Revisorsbera%CC%88ttelse.pdf

Valberedning 2023
Ingen i styrelsen har meddelat att de inte kan eller inte vill fortsätta i styrelsen. Valberedningen bör självklart ändå uppmärksammas om kommande årsmöte ifall någon ny vill kandidera.
Ansvarig: Tobias

Årsmöte 2023
– Plats: Börje kollar med SUNET. Vi ska försöka ha flera på plats fysiskt. Jitsi-länk ska finnas för remote.
Årsmötesansvariga:
– Praktiskt: Börje och Mattias
– Mattias frågar Peter om mötesordförande
– Sekreterare: Tobias

8. Övriga frågor

Två remisser ligger och väntar. Päivi tittar på att dra igång den processen: blogga och maila om att vi ska jobba fram svar.

Mattias har mailat med NOYB https://noyb.eu/en

Börje vill påminna om Vinterkonferensen SamNet 2023-02-14 .Vi hoppas nå ut till samtliga medlemmar i organisationerna.

9. Nästa möte

Nästa styrelsemöte är måndag 6 februari kl 19.30.

10. Mötets avslutande

Mötet avslutades 20.33.