[:sv]Styrelsemöte #6 2016[:]

[:sv]Tid: 2016-06-13 18:00
Plats: Rebel & Bird, Sveavägen 56C, Stockholm

 

Närvarande ur styrelsen och antalet övriga närvarande
Närvarande: Linda, Malin, Johan, Peter, Patrik, samt fem övriga.
Sekreterare: Andreas

Val av mötets ordförande
Malin väljs till ordförande och öppnar mötet.

Val av mötets sekreterare
Andreas väljs till sekreterare.

Ekonomiskt läge. Medlemsantal.
DFRI kan hantera sina utgifter i två år, ca 75medlemmar.

RPiTor-projektet.
DFRI har projektpengar för att hantera uppgradering av RPITor-projektet.  De tidigare noderna har fungerat väl men börjar bli gamla. Peter har gjort en initial budget, och kostnaderna för hårdvaran är inte problemet, dock behöver programvaran uppdateras.
Projektet har påbörjat uppdateringen av programvaran. Projektet har fått godkänt att köpa en handfull nya RPI:s för test.

TOT-projektet slutrapport
Johan går igenom status på TOT-projektet. Projektet ska avrapportera till TU och deadline för att färdigställa rapporten är sista juli.  Johan är kontaktperson.

Internetdagarna
Malin går igenom status för DFRI:s engagemang på Internetdagarna.  DFRI avser att bidra genom att hålla workshops på temat ”engaging privacy”. Förslag på talare eller aktiviteter mailas till Malin@malincrona.se.

Tryckfrihetsförordningen 250 år
Stående punkt

Husrannsakansutredningen.
DFRI har svarat tillsammans med dataskydd.net

Näthatsutredningen.
Remisstiden gick ut 26maj. DFRI avser att fortsätta bevaka frågan. (http://www.regeringen.se/contentassets/207048837827439b9d1dce919d0dd6f9/integritet-och-straffskydd-sou-20167)

Almedalen
DFRI kommer att ha minst två medlemmar på plats under Almedalsveckan.  Avrapportering förväntas ske löpande under veckan.

Kryptoparty i höst.
Linda avrapporterar om kryptoparty-projektet. Nästa kryptoparty kommer att vara på tekniska museet 21 september, kl 17 och framåt.  Partyt kommer att ha mer workshops och mindre föreläsningar. Kontakta linda@ eller cryptoparty-listan om du vill engagera dig.

Nästa styrelsemöte
Nästa möte är 31 augusti 2016. Linda är mötesansvarig.

EDRI
Apti.ro (digital rights rumäninen) jobbar för tilfället med en spelutredning liknande den som DFRI gjorde tidigare under året. DFRI har kontaktat ansvariga på Apti.ro och erbjudit hjälp samt pekat på DFRI:s tidigare arbete i svensk kontext.

Noc
DFRI Noc rapporterar om 5 dagars nedtid på websida och DNS. Lyckligtvis var tor-exitarna uppe hela perioden så ingen frihet eller demokrati gick förlorad.

• Öppen diskussion[:]