Annual Meeting 2013Årsmöte DFRI 2013

Stockholm, 2013-02-08

Protokoll

1. Mötet öppnades

2. Mötets behörighet fastställdes

3. Röstlängden fastställdes.

4. Linus Nordberg valdes till mötets ordförande.

5. Hanna Larsson valdes till mötets sekreterare.

6. Patrik Wallström och Linda Sandberg valdes till protokollets justerare.

7. Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen för förra året.

8. Johan Nilsson presenterade den ekonomiska berättelsen för 2012.

9. Revisorn redogjorde för granskningen av DFRI:s redovisning för 2012. Revisorn hade inga anmärkningar.

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2012. Resultat och balansräkning för 2012 fastställdes.

11. Årets verksamhetsplan presenterades och godkändes.

  • Föreningen ska verka som en plattform för projekt som medlemmarna vill genomföra och som ligger i linje med föreningens mål. Tor-projektet, som TU-stiftelsen donerade pengar till, ska slutföras.
  • Föreningen ska aktivt söka projektmedel.

12. Årets budget och medlemsavgiften fastställdes.

  • Största utgifterna blir transit, och hårdvara.
  • Medlemsavgiften fastslogs till 100 kronor för studerande, pensionärer och personer utan inkomst, 250 kronor för personer med normal inkomst, 500 kronor för rika. Nästa styrelse ska omformulera det där med ”rika”, och lägga till något om valfritt belopp.

13. Sittande styrelse, undantaget Sofia Lord, plus Alexander Rydekull och Linda Sandberg valdes till ordinarie styrelsemedlemmar under 2013.

14. Jenny Olsson valdes till årets revisor.

15. Anders Sundman utsågs till valberedning för 2013.

16. Motioner. Inga motioner har inkommit.

17. Övriga frågor.

  • När kommer DFRI:s nya hemsida? Alexander Rydekull svarade ”nu”, men den kommer fortsätta vara under utveckling. Wikin ska finnas kvar, men ligga på wiki.dfri.se.

18. Mötet avslutades

Justerare Patrik Wallström

Justerare Linda Sandberg

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.