#1 – 20130128

Möte DFRI #1 2013

Måndag 2013-01-28, Del I: 18:30-19:30 Tulegatan, Del II: 20:00- Monks Sveavägen

Närvarande: Anders Sundman, Andreas Jonsson, Alexander Rydekull, Hanna Larsson, Johan Nilsson, Linus Nordberg, Linda Sandberg

Sekreterare: Hanna Larsson

Protokoll

 1. Öppning av mötet
 2. Ekonomiskt läge
  • 71 500 kronor på banken.
  • 17 av 40 medlemmar har förnyat medlemsskapet.
  • Anonym donator donerar 100 kronor per månad.
  • Vi har 53 000 kronor kvar av TU-pengarna.
 3. TU-projektet

  De 53 000 kronor vi har kvar till projektet måste vara förbrukade innan sista augusti.

  Fundera till nästa möte vad vi ska lägga dem på. Vi har dock beslutat att köpa så mycket bandbredd i en månad att en maskin knäar och dokumentera detta. Transitperioden börjar 7 februari, så skruva upp bandbredden då, eller strax innan.

 4. Uppföljning
  • Pawal ska prata med måns om hemsida (Pawal)
  • Sparka igång IPV6 bryggor (Andreas)
  • Lägg upp PayPal texten (Andreas)
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan (Linus)
  • Pawal ska kolla med Telia om vi kan få köra på deras nät.
   • Ett löpande arbete som eventuellt ska tas bort från uppföljningpunkterna.
  • Gör en enkät och skicka ut på listan – vilka tjänster vill våra medlemmar ha? (Pawal)
  • Word-press för DFRI:s förstasida, men även ha kvar wikin (Andreas)
  • Hur ska vi visa vad vi gör? Löpande uppföljning. Ta mötesprotokollen och gör till blogginlägg.
   • Länka till protokollen i Wikin från Twitter. Även sammanfatta mötet och blogga. Linda kommer börja göra sammanställningar av vad som hänt under månaden!
  • Fråga listan hur intresset är för att DFRI skall jobba med dataskyddsförordningen (Andreas)
   • Gjort, men inte så stor respons. Andreas kommer att fortsätta driva frågan.
 5. Årsmötet

  Kommer att hållas 9 mars 14.00-16.00. Hanna skickar ut kallelse under veckan, sedan ska vi även skicka ut påminnelser. Kalla redan nu. Motioner ska lämnas in senast 3 veckor innan årsmötet. Ange exakt datum i kallelsen. Lokalen är än så länge preliminär. Peka också på DFRI:s stadgar i kallelsen. Efter mötet blir det utgång för de som vill.

 6. EDRi:s årsmöte

  EDRI har årsmöte 2-3 mars i Bryssel. Det skulle kosta cirka 2000-3000 kronor för DFRI att skicka dit någon. Linda är intresserad. Hon kollar flyg och möjligheter.

 7. JonDonym

  Vill DFRI sätta upp en JonDonym server eftersom det inte finns några i Sverige? JonDonym är ett tyskt system som liknar Tor. Skillnaden är att användarna väljer tre servrar för hopp första gången tjänsten används, och sedan gör användaren alltid dessa hopp. Det gör att JonDonym kan spåra användare om polisen kräver det. Men då måste polisen begära avlyssning i alla tre länderna, vilket gör det svårt och segt att få igenom. Flera i styrelsen tycker det är intressant på vissa sätt, men frågan måste diskuteras vidare.

 8. Creeper

  Ska DFRI ta över driften av Creeper? Frågan måste diskuteras eftersom Creeper är raka motsatsen till anonymitet på nätet. Men å andra sidan tydliggör tjänsten hur lätt det är att spåra användare.

 9. Tjänster

  DFRI har länge talat om att driva vissa tjänster för medlemmarna. Frågan är vilka tjänster som gör att vi faller under datalagringsdirektivet? Och ska vi medvetet driva sådana tjänster för att utmana direktivet, eller flyga under radarn?

  Förslag på tjänster:

  • VPS – en maskin, alltså Virtual Private Server
  • Mail. Vi är en förening, så det kanske ej räknas som allmän tillgänglig tjänst, och faller därmed inte under datalagringsdirektivet.
  • Chat. Typ Jabber.
  • Dropbox. Stort ansvar. Ganska likt mail när det gäller lagringen.
  • DNS-slav. Om nån har en domän måste den hostas. Om man vill ha en reservplats för den behöver man en DNS-slav. Då vill man gärna ha den hos någon som inte stänger av domänen för att någon ringer och försöker stoppa den.
  • VPN. Enhoppsproxy.

  Utmaningar:

  Vissa tjänster måste funka jämt, klarar vi det sysadmin-mässigt? Vad får vi för abuse-ärenden? Vad kommer det att kosta? Vad händer juridiskt? Vilka ska vi sälja eller ge bort tjänsterna till? Ska vi låta vår agenda styra vilka vi tillhandahåller till? Vad och hur screenar vi?

 10. Övriga frågor
  • Kan vi storage-mässigt göra något för Tor? Ett förslag är att integrera Tor med någon typ av open-source Dropbox, om DFRI väljer att erbjuda en dropboxliknande tjänst. Vi kommer då att behöva pengar till lagringen.
  • DPR: Vi borde fundera på om vi ställer oss bakom EDRI:s analys och förslag. Går åt andra hållet, tycker förordningen ska tuffas till ytterligare. Rateat olika utskotts förslag.
 11. Tid och plats för nästa möte

  25 februari 18.30-20.00. Plats oklar än så länge.

 12. Mötet avslutas

Möte DFRI #1 2013

Måndag 2013-01-28, Del I: 18:30-19:30 Tulegatan, Del II: 20:00- Monks Sveavägen

Närvarande: Anders Sundman, Andreas Jonsson, Alexander Rydekull, Hanna Larsson, Johan Nilsson, Linus Nordberg, Linda Sandberg

Sekreterare: Hanna Larsson

Protokoll

 1. Öppning av mötet
 2. Ekonomiskt läge
  • 71 500 kronor på banken.
  • 17 av 40 medlemmar har förnyat medlemsskapet.
  • Anonym donator donerar 100 kronor per månad.
  • Vi har 53 000 kronor kvar av TU-pengarna.
 3. TU-projektetDe 53 000 kronor vi har kvar till projektet måste vara förbrukade innan sista augusti.

  Fundera till nästa möte vad vi ska lägga dem på. Vi har dock beslutat att köpa så mycket bandbredd i en månad att en maskin knäar och dokumentera detta. Transitperioden börjar 7 februari, så skruva upp bandbredden då, eller strax innan.

 4. Uppföljning
  • Pawal ska prata med måns om hemsida (Pawal)
  • Sparka igång IPV6 bryggor (Andreas)
  • Lägg upp PayPal texten (Andreas)
  • Text om DFRI:s Tor-mål ut på hemsidan (Linus)
  • Pawal ska kolla med Telia om vi kan få köra på deras nät.
   • Ett löpande arbete som eventuellt ska tas bort från uppföljningpunkterna.
  • Gör en enkät och skicka ut på listan – vilka tjänster vill våra medlemmar ha? (Pawal)
  • Word-press för DFRI:s förstasida, men även ha kvar wikin (Andreas)
  • Hur ska vi visa vad vi gör? Löpande uppföljning. Ta mötesprotokollen och gör till blogginlägg.
   • Länka till protokollen i Wikin från Twitter. Även sammanfatta mötet och blogga. Linda kommer börja göra sammanställningar av vad som hänt under månaden!
  • Fråga listan hur intresset är för att DFRI skall jobba med dataskyddsförordningen (Andreas)
   • Gjort, men inte så stor respons. Andreas kommer att fortsätta driva frågan.
 5. ÅrsmötetKommer att hållas 9 mars 14.00-16.00. Hanna skickar ut kallelse under veckan, sedan ska vi även skicka ut påminnelser. Kalla redan nu. Motioner ska lämnas in senast 3 veckor innan årsmötet. Ange exakt datum i kallelsen. Lokalen är än så länge preliminär. Peka också på DFRI:s stadgar i kallelsen. Efter mötet blir det utgång för de som vill.
 6. EDRi:s årsmöteEDRI har årsmöte 2-3 mars i Bryssel. Det skulle kosta cirka 2000-3000 kronor för DFRI att skicka dit någon. Linda är intresserad. Hon kollar flyg och möjligheter.
 7. JonDonymVill DFRI sätta upp en JonDonym server eftersom det inte finns några i Sverige? JonDonym är ett tyskt system som liknar Tor. Skillnaden är att användarna väljer tre servrar för hopp första gången tjänsten används, och sedan gör användaren alltid dessa hopp. Det gör att JonDonym kan spåra användare om polisen kräver det. Men då måste polisen begära avlyssning i alla tre länderna, vilket gör det svårt och segt att få igenom. Flera i styrelsen tycker det är intressant på vissa sätt, men frågan måste diskuteras vidare.
 8. CreeperSka DFRI ta över driften av Creeper? Frågan måste diskuteras eftersom Creeper är raka motsatsen till anonymitet på nätet. Men å andra sidan tydliggör tjänsten hur lätt det är att spåra användare.
 9. TjänsterDFRI har länge talat om att driva vissa tjänster för medlemmarna. Frågan är vilka tjänster som gör att vi faller under datalagringsdirektivet? Och ska vi medvetet driva sådana tjänster för att utmana direktivet, eller flyga under radarn?

  Förslag på tjänster:

  • VPS – en maskin, alltså Virtual Private Server
  • Mail. Vi är en förening, så det kanske ej räknas som allmän tillgänglig tjänst, och faller därmed inte under datalagringsdirektivet.
  • Chat. Typ Jabber.
  • Dropbox. Stort ansvar. Ganska likt mail när det gäller lagringen.
  • DNS-slav. Om nån har en domän måste den hostas. Om man vill ha en reservplats för den behöver man en DNS-slav. Då vill man gärna ha den hos någon som inte stänger av domänen för att någon ringer och försöker stoppa den.
  • VPN. Enhoppsproxy.

  Utmaningar:

  Vissa tjänster måste funka jämt, klarar vi det sysadmin-mässigt? Vad får vi för abuse-ärenden? Vad kommer det att kosta? Vad händer juridiskt? Vilka ska vi sälja eller ge bort tjänsterna till? Ska vi låta vår agenda styra vilka vi tillhandahåller till? Vad och hur screenar vi?

 10. Övriga frågor
  • Kan vi storage-mässigt göra något för Tor? Ett förslag är att integrera Tor med någon typ av open-source Dropbox, om DFRI väljer att erbjuda en dropboxliknande tjänst. Vi kommer då att behöva pengar till lagringen.
  • DPR: Vi borde fundera på om vi ställer oss bakom EDRI:s analys och förslag. Går åt andra hållet, tycker förordningen ska tuffas till ytterligare. Rateat olika utskotts förslag.
 11. Tid och plats för nästa möte25 februari 18.30-20.00. Plats oklar än så länge.
 12. Mötet avslutas