[:sv]Styrelsemöte #6 2015[:]

[:sv]

Protokoll för DFRI:s styrelsemöte #6 2015

2015-08-31 18:00 i Stockholm

Närvarande ur styrelsen och antalet övriga närvarande

Patrik, Emil, Linus, Johan, Linda + 9 övriga.

Val av mötets ordförande

Emil

Vad av mötets sekreterare

Patrik

Ekonomiskt läge

55 medlemmar, klarar oss mer än ett år med nuvarande kassa.

Bordlagda ärenden

Cryptoparty (Linda)

Linda vill ordna, behöver hjälp.

Långsiktiga mål, vision

Patrik har inte ordnat, ska skicka ut doodle under dagen.

Avrapportering från arbetsgrupperna

EDRi

Den här gruppen upplöser vi om vi inte har någon som kan rapportera.

NOC

Flyttat en datahall. Fortfarande dos:ade ibland.

Webb

Nya designen kom upp i somras. Putsas vidare på den under hösten. Arbetsgruppen återkommer med förslag.

Cryptoparty

Arbetsgrupp bildas, Linda leder detta.

AT4AM

Ingen rapportering.

DFRIPi

Peter visar upp RPi:erna, de kör Tor-reläer. Under sommaren har 10 reläer varit uppe och kört. Viss förbättring av programvaran borde ske (UPnP, hanteringen av montering av partitioner osv). Flera av de som kört har belönats med T-shirts av Tor-projektet. Peter ska skriva en avrapporting om projektet. Arbetsgruppen ska också prova ny hårdvara för att kunna distribuera fler reläer.

Sökta medel för föreningens Tor och onion-teknikutveckling

Utgår.

Utveckling av Tor- och oniontekniken

Det kan finnas pengar för att få upp antalet Tor-noder som kör IPv6. (vilken punkt ska detta in under?)

Datalagringsutredningen

Remissvaret är publicerat på dfri.se. Ska höra med tidigare ordförande hur man skickar pressreleaser, som DFRI gjort tidigare.

Inhämtningslagen “tar slut” 2016, det kommer att komma nya förslag här som arbetsgruppen borde följa. Diskussion om ifall arbetsgruppen ska finnas kvar tills lagen datalagring inte finns länge, eller om vi ska skapa nya arbetsgrupper för annat likartat arbete.

Fråga om ansökan forskningsprojekt

Vi fortsätter diskussionen med Erik Zouave om projektet “Government hacking and security policy: are securitization and the rule of law in conflict? “ som söker pengar. Linus hanterar detta.

Halvtidsrapportering för sökta medel i oktober (Johan)

Halvtidsrapportering närmar sig i tiden. Johan tar på sig att se till att det blir gjort i tid.

DFRI på Birdie LAN 5-8 maj 2016? (Johan)

Flera är gärna med och gör något på plats på Birdie.

Utbildningsprojekt inför och under Birdie? (Johan)

Gärna nästa år om vi har fler konkreta idéer, och någon som är villiga att driva detta. Just nu har vi inte detta.

32c3 Chaos Communication Congress (Linda)

Patrik bokar ett bord med Noisysquare, Linda ser till att folk får reda på att vi har ett bord man kan hänga vid. Många från DFRI åker till 32c3 i Hamburg.

Geek Girl Meetup Ideella Förening (Linda)

De har haft en konferens som gick under titeln Big Sister om övervakning. Flera blev nyfikna på ämnet. Workshop 1:a oktober med mer på samma tema, “featuring DFRI”. Kan skapa intresse för föreningen.

Frågor om att representera DFRI

Global Congress

Erik Josefsson företräder gärna DFRI på Global Congress, på spåret Openness, för att prata om AT4AM. Mötet beslutar att det går bra.

EDRi Members Meetup (informationspunkt)

Peter Michanek företräder gärna föreningen på EDRi-mötet i Bryssel. Styrelsen har beslutat att detta går bra, och finansierar Peter med max 2000 kr för detta.

Ifred.nu

Ifred.nu finns tillgänglig om föreningen vill ha den. Kan DFRI använda den? DFRI har just nu inga planer eller något material vi kan ha domänen till. Det är också lätt att skaffa en ny domän som behövs för en ny tjänst

Bitcoins

DFRI har en leverantör som accepterar bitcoins som betalning, så det är dags för oss att börja ta emot betalningar i valutan. Det behövs text som förklarar varför det inte är anonymt osv.

Mötet beslutar att om värdet av DFRI:s bitcoins överstiger vad vi kan göra av med på ett år så skall kassören sälja överskjutande bitcoins efter bästa förmåga.

Vi kan också vara med på oniontip.com. Mötet beslutar om att vi sätter upp en bitcoin-adress som vi publicerar på dfri.se.

Övriga frågor

På listan kom ett förslag om att öppna upp visselblåsar-portaler för ett mediahus. En centraliserad lösning med DFRI i mitten kräver mycket av den tekniska lösningen för att inte göra DFRI till en onödigt attraktiv måltavla för den som vill avanonymisera visselblåsare. Vore säkrare att rikta in sig på utbildning och tekniskt stöd till organisationer som vill sätta upp egna system.

Nästa möte

5:e oktober 18.30, Johan håller i det.

 [:]

2 kommentarer till “[:sv]Styrelsemöte #6 2015[:]”

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.