[:sv]Styrelsemöte #3 2016 (konstituerande)[:]

[:sv]

Stockholm, 2016-02-07

Närvarande

Linda Sandberg Linus Nordberg
Alexander Rydekull Patrik Wallström
Johan Nilsson Malin Crona
Peter Michanek (Suppleant)

Ordförande

Linus Nordberg

Sekreterare

Patrik Wallström

Fördelning av poster i DFRI:s styrelse 2016

Patrik Wallström valdes till Ordförande. Linda Sandberg valdes till Vice Ordförande.

Alexander Rydekull valdes till Sekreterare. Linus Nordberg valdes till Kassör.

Enligt stadgarna tecknar ordförande och kassör firman.

Nästa Styrelsemöte

2016-02-23 17:30.

Protokollet undertecknas

Linda Sandberg Linus Nordberg
Alexander Rydekull Patrik Wallström
Johan Nilsson Malin Crona

[:]