Styrelsemöte #6 2019-09-03

Datum: 2019-09-03 18:00
Plats: Gärdet, Stockholm
Närvarande: Johan, Julien, Linus, Mattias, Patrik och Peter.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas 18:03.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Till mötesordförande väljs Peter. Till sekreterare väljs Linus.

3. Ekonomisk läge och medlemsantal (Patrik)

Ekonomin är god (minst två år kvar vid nuvarande utgiftstakt). Vi har sänkt våra utgifter. Medlemsantal ca 65.

Påminnelser till medlemar har gått ut sent. Bättring på väg.

Att-göra för Patrik: Kontakta skatteverket ang. ej inlämnad deklaration för 2018.

4. Rapport från sysadmingruppen (Johan)

Flytt av en datorhall i somras. Uppgradering av många maskiner har skett.

5. Föreningens framtid (Peter, Linus)

Ska vi fortsätta vara en liten ideell förening eller ska vi våga/orka/vilja ta steget upp till en professionell organisation med anställd personal och aktiv ”fund raising”.

Diskussion om att ta betalt för det vi gör.

BESLUT: DFRI ska bli bättre på att ta betalt för våra insatser, av dom vi tror har råd, med ambitionen att få resurser att växa och bli mer inflytelserika.

EDRi håller utbildning i fundraising någon gång i november. Fyra medlemmar har ansökt om medel från EDRi för att delta.

6. Samarbete med Internetstiftelsen (Mattias)

BESLUT: DFRI skriver avtal med Internetstiftelsen om en föreläsning under hösten.

BESLUT: När DFRI tar betalt så kan utföraren/arna fakturera DFRI upp till 50% av beloppet.

Att-göra för Linus: Undersöker möjligheterna att få hjälp med administration och ekonomisk bokföring/redovisning.

Att-göra för Mattias: Ta fram en fakturamall.

7. Framtida samarbeten och föreläsningar (Mattias)

Mestadels behandlat under punkt 6.

Att-göra för Linus: Fråga Gitta om hon vill kontakta Hyper Island och be om deras logga i lämpligt format för publicering av information om vårt föredrag hos dom.

8. Resebidragsutredningen (Sus)

Bordlägges.

9. Big Brother Sverige (Sus)

Föreningen är positiv till att skapa ett pris i stil med Big Brother Awards.

10. Little Brother Sverige (Julien)

Att-göra för Mattias och Julien: Facilitera översättningsstuga, ev. tillsammans med Internetstiftelsen.

11. Samrådsmöte om upphovsrättsdirektivet (Julien)

Julien deltar på ett första möte på Regeringskansliet den 24/9.

12. Omgörning av webbsajten (Mattias)

Mattias efterlyser hjälp med arbetet f.a. av textkunniga.

13. Rapport om DFRI-mejl (Linus)

Vi har möjlighet att få in några kommersiella kunder. Saknar f.n. folk som kan bidra med drift av tjänst.
Att-göra för Mattias: Sätt Linus i kontakt med några som driver mejl.
Att-göra för Patrik: Kolla upp Internetstiftelsens möte om mejldrift.

14. Nästa Styrelsemöte

Nästa möte är 2019-10-01. Patrik är ansvarig och sammankallande.

15. Övriga frågor

Mattias deltar i en mejlinglista (projekt Respekt på nätet) arrangerad av Fryshuset för undersökning/enkät riktad till ungdomar om hur unga ser på privacyfrågor. Projektet är interesserade av en text till sin blog.

16. Mötet avslutas

Mötet avslutas 19:55.