[:sv]Verksamhetsberättelse 2014[:]

[:sv]PROJEKT OCH AKTIVITETER

DFRI:s Cryptopartyn har blivit väldigt populära. Årets två första hölls 23 februari och 27 april, i samarbete med Sparvnästet. Det tredje hölls 30 oktober på Handelshögskolan i Stockholm.

MeraKrypto är en konferens som ISOC-SE, SNUS, Sunet och DFRI anordnade i april. Temat var Transport Layer Security. Uppslutningen var bra, över 100 personer anmälde sig.

DFRI fanns på plats på Expo-delen på Birdie, Sveriges största ideella datorfestival, som anordnas i Uppsala.

Föreningen protesterade mot Netcleans affär med den turkiska regeringen. Netclean tillverkar utrustning vars primära syfte är att stoppa barnpornografi, men utrustningen kan också användas för att blockera annat innehåll, till exempel regimkritiska åsikter i sociala medier. DFRI skickade ett öppet brev till företagets vd. Styrelseledamot Andreas Jonsson intervjuades i frågan av Sveriges Radio 4 juli. Den 15 juli publicerade DFRI en debattartikel på Dagens Samhälle.

En rapport om DFRI:s arbete med Tor under 2012 och första halvan av 2013 publicerades på webben.

DFRI hade ett eget spår på Internetdagarna 24 november som hette Internet är under attack – hur slår vi tillbaka? Spåret var välbesökt, och speciellt uppskattat var panelen.

DFRI protesterade mot Västerås stads installation av ett system från Bumbee Labs som kartlägger hur människor rör sig i staden. Dels genom ett öppet brev till Bumbee Labs, dels genom en fysisk aktion på Vasagatan i centrala Västerås.

Styrelseledamot Linda Sandberg pratade om övervakning i Gomorron Sverige, 15 december.

Ordförande Hanna Larsson medverkade i Svenska PEN:s panel om övervakningssamhället på Kulturhuset i mars. PEN är en internationell författarförening.

Nytt marknadsföringsmaterial har tagits fram. En mer stilren variant av DFRI:s logga, en 2-sidig flyer med information om föreningen på både engelska och svenska, samt en brevmall.

Medlemmar ur föreningen har bistått en student som skriver en 30 poängs uppsats om Tor.

DFRI stöttade The Day We Fight Back, 11 februari, samt Reset the Net, 5 juni.

Flera medlemmar har skrivit bra inlägg på DFRI:s blogg om viktiga frågor, och kommit med tips om läsning i andra mediekanaler.

Medlemmar ur styrelsen deltog på Stockholm Internet Forum 2014 och var starkt kritiska mot Utrikesdepartementets försök att lägga locket på diskussionerna om massövervakning.

DFRI har varit mycket aktiva på Twitter. @dfri_se

DFRI var på 31c3, 31 st Chaos Communication Congress, och träffade folk.

DFRI har tillsammans med EDRi och elva andra europeiska organisationer bett att få bistå med expertis i fallet ”Big Brother Watch and Others v. The United Kingdom”.

Föreningen har skickat in ett remissvar på ”SOU 2014:39 och föreslagna ändringar i offentlighets- och sekretesslagen”.

DFRI har startat ett crowdsourcing projekt för att översätta Little Brother, av Cory Doctorow, från engelska till svenska. Projektet leds av Patrik Wallström.

AT4AM projektet har rullat vidare. Bakgrund: när ledamöterna (MEP) i Europaparlamentet (EP) författar sina lagar gör de det i ett verktyg om heter Automatic Tool for AMendments (AT4AM). För att öka transparensen och göra det lättare för allmänheten att påverka lagmakarna inom EU har DFRI gjort verktyget tillgängligt för alla. Men det behöver bli mer användarvänligt.

Ny hemsida. En arbetsgrupp av intresserade medlemmar jobbar för att ta fram en ny hemsida åt DFRI.

Föreningen har fortsatt driva Tor-exits, och förmedlar cirka 500 Mbps.

PTS-knappen. Ingen teknisk utveckling av knappen har skett. Däremot har DFRI fortsatt ligga på PTS om deras granskning av hur svenska webbplatser följer cookielagen.

I april anslöts DFRI till Netnods nationella knutpunkt för utbyte av internettrafik. På så sätt kan föreningen utbyta trafik gratis med andra operatörer som är uppkopplade via Netnod, vilket innebär en minskad kostnad för DFRI:s internettrafik. Föreningen är nu ansluten till tre knutpunkter i Stockholm: Netnod, STHIX och Solix.

MÖTEN
Styrelsen
har försökt träffas en gång i månaden. I juli och december hölls inga möten. I oktober var det för få ur styrelsen som deltog för att mötet skulle vara behörigt. Även medlemmar har deltagit på mötena.

Föreningen har börjat bjuda in medlemmar till arbetsmöten. I december hölls det första. Där diskuterades allt från marknadsföring, till medlemsrekrytering, hemsidan och vad föreningen bör göra.

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar var vid årets slut 79 stycken, jämfört med 68 stycken 2013.

SÅ SVARAR AKTIVITETERNA MOT VERKSAMHETSPLANEN SOM ANTOGS PÅ ÅRSMÖTET 2014

Enligt verksamhetsplanen för 2014 skulle föreningen…

…fortsätta driva Tor-relän, fortsätta anordna kryptopartyn och seminarium, fortsätta underhålla PTS-knappen samt aktivt fortsätta söka pengar för projekt. Bland annat från TU-stiftelsen. – Ja, det har gjorts.

…ha en heldag på Internetdagarna 2014, där föreningen kommer att hålla föredrag med tema som stämmer överens med föreningens syfte. – Ja.

…köra Power Of Adhocracy, POA, parallellt med SIF14, men på grund av problem med lokal kommer föreningen att köra POA dagen före. – Nej, det blev för ont om tid.

…skapa en mailtjänst under 2014 för medlemmar, och eventuellt också en chatt-tjänst. – Nej. Men arbete pågår.

…fortsätta vara medlemsdriven, det vill säga fungera som en plattform för idéer som medlemmarna vill genomföra. – Ja.

EKONOMI

Kassaflöde och resultat för DFRI 2014 var långt över det förväntade, främst för att föreningens fasta kostnader varit oförändrade samt att budgetereade hårdvarukostnader inte användes. Utöver detta så fick föreningen ca 50000kr i ej budgeterade projektpengar för ”Tor Exit nodes”. Detta är förklaringen till 2014 mycket höga resultat.

Medlemsintäkterna ökade med 10% jämfört med 2013. Donationerna minskade med 20%, dock är 2014 års donationer till större del återkommande, tsk från tidigare års punktdonationer.

Övriga utgifter översteg budget med 4000kr, detta främst för medel till aktioner, konferenser och medlemsavgift till EDRi.[:]

Lämna ett svar

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.